xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปนคน คนปนข่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวปนคน คนปนข่าว

**"บุญทรง"ชื่อนี้ผียังหลบ! ป.ป.ช. ขยายผลจากปากคำอดีต รมว.พาณิชย์ เปิดชื่อ 71 คน เอี่ยวคดีโกงข้าว"จีทูจีล็อต 2" สามศรีพี่น้อง ตระกูลชินวัตร "แม้ว -เจ๊แดง-น้องปู" ยืนหนึ่ง พร้อมขบวนการพัวพันยาวเป็นหางว่าว
คดีโกงข้าวจีทูจี หรือ คดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตสอง เป็นตอนต่อเนื่องมาจากล็อตแรก ... ในล็อตแรก "นายบุญทรง เตริยาภิรมย์" ช่วงดำรงตำแหน่งเป็นรมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกตัดสินจำคุก 42 ปี ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หนีออกนอกประเทศ... ว่ากันว่า คดีนี้บุญทรง "เหมือนโดนมีดสับ ดาบฟันหัวใจ" สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่ง ในฐานะเด็กในคาถาของ"เจ๊แดง" เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ที่ถูกตระกลูชินวัตร ทิ้งให้รับกรรมคนเดียวไม่ดูดำดูดี แม้กระทั่งตอนถูกจองจำแล้ว...
จนกระทั่งเมื่อปลายเดือน ต.ค.61 ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. มีมติอย่างเป็นทางการ ให้ไต่สวน นายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ นางเยาวภา สามศรีพี่น้องตระกูลชินวัตร ซึ่งเชื่อกันว่า นี่เป็นผลมาจากการเปิดปากขยายคำให้การของ "บุญทรง" ของเจ้าหน้าที่จากป.ป.ช. ที่เข้าไปสอบปากคำถึงในเรือนจำ... ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบยืนยันรายชื่อผู้เกี่ยวพันกับคดีนี้ นอกจากคนในตระกูลชินวัตรแล้วรวมทั้งสิ้น 71 ราย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่มแรก นักการเมือง-ข้าราชการการเมือง มี 5 ราย ได้แก่ 1. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ 2.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฯ 3.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส. 4.พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รมว.พาณิชย์ และ 5. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ...
กลุ่มสอง ข้าราชการประจำ 3 ราย ได้แก่ 1.นางปราณี ศิริพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 2. นายฑิฆัมพร นาทวรทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ 3.นายอัครพงศ์ หรืออัฐฐิติพงศ์ ทีปวัชระ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารการค้าข้าว...
กลุ่มสาม รัฐวิสาหกิจจีน-ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐวิสาหกิจจีน 18 ราย ได้แก่ 1. บริษัทHaikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. 2.Mr. Han Liang 3.บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 4. Mr. Zhou Guoxiongหรือนายโจวกั๊วเซียง 5. นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ์ 6. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd 7. Mr. Lin Haihul 8. บริษัท คอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
9.นายลิตร พอใจ 10. บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation 11. Mr. Huang JianQin 12. บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 13.Mrs. Shaoyan Gong หรือนางเขายาน กง 14. บริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd 15. Mr. Liang Dingquan 16. Mr. Yang Pokai 17. บริษัท ซิมเปิ้ลเบสท์ เทรดดิ้งจำกัด 18. นายเฉิน ยี่ ถง
กลุ่มสี่ เครือข่ายบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 14 ราย ได้แก่ 1. บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 2. นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร 3.น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง 4. น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ์ 5. น.ส.สุธิคาจันทะเอ หรือ สุทธิดา ผลดี 6.บริษัท สิราลัย จำกัด หรือบริษัท กีธาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7. น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร 8. นายสุธี เชื่อมไธสง 9. นายสมคิด เอื้อนสุภา 10. บริษัท ทีซี. แลนด์ จำกัด 11. บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. นายนิมล หรือณพชร รักดี 13. น.ส.วทัญญุตา หรือปสุตา บุญมาประเสริฐ 14. น.ส.อรวรรณ ศรัทธาสกุล หรือ นางนัสลักษณ์ ศศิปัญญเลิศ
กลุ่มห้า เอกชนภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 31 ราย 1. บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด 2. นายชู หมิง เซ็น 3. น.ส.ลิอุยุกหมิง ไอลีน 4.นายชู หมิงคิน 5. น.ส.ณิชาภา วาณิชวรานนท์ 6. นายประหยัด ติ๊บมุ่ง 7.บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 8. นายการุณตันติพงศ์อนันต์ 9. บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด 10. นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ 11. นายวศิน ตันติวณิชชานนท์ 12. บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด 13. บริษัท แคปปิตัลเกรนส์ จำกัด 14. บริษัท แคปปิตัลซี เรียลส์ จำกัด 15. นายวรพงศ์ พิชญ์พงศา
16. นายสุกิจ รัตนาพิทักษ์เทพ 17. บริษัท ไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 18.นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม 19. บริษัท เอช.เอช.แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด 20.บริษัท สยาม เอ็น.ซี.พี.ไร้ซ์ จำกัด 21. นางมัณฑนา ชวเลิศปัญญากุล 22. นายพลัฏฐ์ ขวเลิศปัญญากุล 23. บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24. นางวิมล วาณิชวรานนท์ 25. นายนภัทร ชัยธราโชติ 26. นายชัยโรจน์หิรัญโชคอนันต์ 27. นายโรจนินทร์หิรัญโชคอนันต์ 28. น.ส.พิมพ์นารา ศิริเลิศหิรัญ 29. นายณัฐวัฒน์ศิริเลิศหิรัญ 30. นายกมลชัย สาธร 31. น.ส.สุนัดดา บัวดิษฐ
การระบายข้าวแบบจีทูจีสมัยรัฐบาล "น.ส.ยิ่งลักษณ์ "มีทั้งสิ้น 10 สัญญา โปร่งใส 2 สัญญา ใน 8 สัญญา ที่พบว่าโกง แบ่งเป็นดำเนินคดีเป็นล็อตแรก 4 สัญญาแรก และ ล็อตสองอีก 4 สัญญา ... ในภาคแรกจบลงแบบที่รู้กัน ผู้ต้องหามี นายบุญทรง นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ อดีตข้าราชการระดับสูงในกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเอกชนเครือข่ายบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ "เสี่ยเปี๋ยง" อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ถูกชี้มูลความผิด และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก นายบุญทรง นายภูมิ และจำเลยคนอื่น ๆ ไปแล้ว รวม 17 ราย และยกฟ้อง เอกชน-โรงสีข้าวอีก 8 ราย
สำหรับ"ล็อตสอง" คนที่ถูกกล่าวหา 71ราย กำลังอยู่ในขั้นตอนของป.ป.ช. โดย ป.ป.ช. พบเส้นทางเงินในคดีนี้ประมาณ" 9.6 หมื่นล้านบาท" และอายัดแคชเชียร์เช็คไว้หลายร้อยใบ มูลค่ากว่า "1.8 พันล้านบาท" ไว้ตรวจสอบแล้ว จะจบอย่างไร โปรดติดตามกันต่อไป... ที่แน่ๆ "ชินวัตรแฟมิลี่" พี่แม้ว เจ้แดง น้องปูคง ได้อยู่ต่างแดนไปยาวๆ เพราะสิ่งที่สัมภเวสีตระกลูนี้กลัวที่สุดในคดีโกงข้าวจีทูจี คีย์สำคัญอยู่ที่ปากคำของ "นายบุญทรง"นี่แหละ สมกับที่ชาวเน็ตบอกกัน.."บุญทรง ชื่อนี้ ผียังหลบ" .

**โตแล้วแต่งงานได้ "อุ๊งอิ๊ง" แพทองธาร ชินวัตร วิวาห์รับเลือกตั้ง เผยลูกเขย"แม้ว" โปร์ไฟล์ดี นามสกุลดัง "สุขสวัสดิ์”เป็นนักบินสายการบินมีชื่อ

เฟซบุ๊กส่วนตัว "วาสนา นาน่วม" นักข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์ถึงคู่บ่าวสาวลูกสาวคนเล็กของ "ทักษิณ ชินวัตร" เมื่อวานว่า ในขณะที่คนไทยออกไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคัก ...“โอ๊ค พานทองแท้”ทำหน้าที่ แทน “บิดา”ในการ พา “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร”เจ้าสาว มาส่งให้กับ "ปอ- ปิฎก สุขสวัสดิ์" เจ้าบ่าว ...ในพิธีวิวาห์ วันนี้(17มี.ค.) ที่ โรงแรม RoseWood Bangkok ....โดย “ทักษิณ”ผู้พ่อ วิดีโอ คอล มาร่วมงานและอวยพร ...โดยจะมีจัดงานเลี้ยง ที่ RoseWood Hong Kong 22 มี.ค. ...ที่นั่น “ทักษิณ ชินวัตร”อดีตนายกฯ ผู้พ่อ ก็จะได้อวยพรลูกสาวสุดที่รักแบบใกล้ชิด... คาดมีนักการเมือง บินไปร่วมงาน พรึ่บ !! ก่อนรีบกลับมา รับวันเลือกตั้ง
หลังเสร็จพิธีแต่งงาน ช่วงบ่าย “อุ๊งอิ้ง”ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เขตคันนายาว เช่นกัน ... สำหรับ "ปิฎก สุขสวัสดิ์" หรือ "ปอ" เจ้าบ่าวของ น.ส.แพทองธาร คบหากับอุ๊งอิ๊งมา 2 ปีเศษ ผ่านการแนะนำของเพื่อน โดยรู้จักกันจากการเรียนหลักสูตรพิเศษหลักสูตรหนึ่ง และได้เปิดตัวมีรูปคู่ ลงอินสตาแกรมสวีต กันต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ... โปรไฟล์ส่วนตัว จบวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีอาชีพเป็น นักบินประจำสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่ง … # โตแล้วแต่งงานได้ อวยกันได้เลยจ้า.

**"ชวน" ออกโรงสะบัดใบมีดโกนกรีด "กำนันเทือก" หลังถูดพาดพิง เรื่องเบื้องหลังจัดการให้ "มาร์ค" ได้เป็นนายกฯ บอกด่าประชาธิปัตย์ ก็เหมือนด่าพ่อ-แม่ ตัวเอง
สืบเนื่องจากดรามา เรื่อง "มาร์ค" อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศไม่สนับสนุน "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง ยังไม่จบ เพราะคล้อยหลังคำประกาศที่ว่า ทาง "กำนันเทือก" สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ประกาศหนุน "ลุงตู่" เป็นนายกฯต่อ ก็ขึ้นเวทีปราศรัยที่ จ.พังงา โจมตี"อภิสิทธิ์" ว่าเป็นคนหลงในอำนาจ อยากเป็นนายกฯ อีกครั้ง พร้อมลำเลิกบุญคุณว่า ในครั้งนั้น ถ้าไม่ใช่เขาเป็น คนผลักดันก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าอภิสิทธิ์ จะได้เป็นนายกฯ หรือไม่ ...
ผ่านไปสองวัน อารมณ์โกรธแค้นก็ยังไม่คลาย "กำนันเทือก" จึงได้โพสต์เฟซบุ๊ก เล่าเบื้องลึก เบื้องหลัง การเป็น "ผู้จัดการปั้นนายกฯ" โดยเที่ยวนี้ยังพาดพิงไปถึง นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรค ในทำนองว่าแม้แต่นายชวนก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้
... ผมเหนื่อยแทบตาย ในการทำให้อภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ และไม่มีใครทำได้ ... ผมรู้ก่อนแล้ว อ่านเกมออกว่า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องไป พรรคพลังประชาชนต้องถูกยุบ ผมก็เตรียมการและก็ไปพูดในพรรคว่าจะตั้งรัฐบาล และจะให้อภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ คนในพรรคก็หัวเราะ... สุเทพ มันคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้... ตัวแทนในพรรคที่ออกมาพูดหน้าที่ประชุม คือ "นายชวน หลีกภัย" บอกว่า คุณสุเทพ เขาเป็นคนจริงจัง เขาเป็นคนคิดเรื่องใหญ่ๆ เราอย่าไปขัดใจ เขาจะทำยังไงก็ให้เขาทำเถอะ เพราะเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ... นายชวน ก็ไม่เชื่อ ส่วน "เนวิน ชิดชอบ" ขณะนั้นอยู่กับทักษิณ ชินวัตร... เนวิน ไม่ยอมคุยกับผมที่ประเทศไทย เพราะกลัวว่าทักษิณ จะรู้ ผมต้องนัดพบกับมันที่ประเทศอังกฤษ ผมไปเจรจาจนมันยอม พอได้เนวินใส่กระเป๋ามาคน ผมก็ไปหา นายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งเป็นคนที่สั่งลูก สั่งหลานไว้เลยว่า สุเทพเป็นคนที่อย่าไปคบ เพราะ ผมอภิปรายเขาอย่างหนัก แต่ผมถือดอกไม้แดงไปช่อหนึ่ง กดกริ่งที่หน้าประตูบ้าน ครึ่งชั่วโมงจึงเปิดประตูให้... ผมเข้าไปเจรจา พูด ตกลง ก็ได้มาอยู่ในกระเป๋า จากนั้นผมก็ไปพูดกับ สุวิทย์ คุณกิตติ สุชาติ ตันเจริญ ซึ่งเป็นศัตรูเก่าทั้งหมด แต่ผมมีวิธีการ จนเจรจากันเสร็จเรียบร้อย จนคนพวกนั้นก็มาสนับสนุน จนนัดให้มาพบกับ นายอภิสิทธิ์ ประชุมรวมกัน ให้แต่ละคนต้องคุมลูกพรรคตัวเอง ผมเป็นคนจัดการให้อภิสิทธิ์ ได้เป็นรัฐบาล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ... เป็นการเปิดเผยตัวตนล่อนจ้อนว่า ตัว”กำนันเทือก” ก็หลงในอำนาจเช่นกัน เพียงแต่ไม่สามารถจะนั่งนายกฯ เองเท่านั้น...
เจอ "กำนันเทือก" เล่นบทจองเวรไม่เลิกแบบนี้ "นายหัวชวน" จึงต้องออกมาสะบัดใบมีดโกนตอบโต้ไปบ้าง ตอนปราศรัยใหญ่ ที่ จ.สุราษฏร์ธานี ว่า ... ท่านสุเทพ เป็นเลขาฯผม ท่านเป็นคนดี คนเก่งคนหนึ่ง พรรคไม่เคยมีปัญหากับท่านสุเทพ ไม่เคยเลือกปฏิบัติให้ท่านเสียโอกาส เมื่อท่านอยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคม ก็ได้เป็น การที่ท่านออกไป เป็นความคิดทางการเมือง แต่เราคิดว่าทุกคน ท่านสุเทพ กำนันเล็ก เชน ยังเป็นพี่น้องกัน... ท่านไม่พอใจคุณอภิสิทธิ์ ก็เป็นเรื่องส่วนตัว เราไม่มีทางให้กลับคืนมาได้ แต่ขอร้องท่านว่า พรรคประชาธิปัตย์ เหมือนพ่อ แม่ ให้ท่านสุเทพเติบโตมา ท่านด่าประชาธิปัตย์ ก็เหมือนด่าพ่อ แม่ ตัวเอง ลูกที่ดี ถึงพ่อ แม่ จะจน เราก็ไม่ควรจะไปตำหนิ ...เมื่อนายชวน ต้องออกโรงมาเตือนสติ "กำนันเทือก" ขนาดนี้ โยไม่กล่าวถึงเรื่อง”ตระบัดสัตย์” ซักคำ ดูซิว่า ดรามา จะจบหรือไม่.
-------------
รูป ทักษิณ ชินวัตร –ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร - เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ – บุญทรง เตริยาภิรมย์
-งานแต่งงาน อุ๊งอิ๊ง กับ ปอ
- ชวน หลีกภัย - สุเทพ เทือกสุบรรณ
กำลังโหลดความคิดเห็น...