xs
xsm
sm
md
lg

นักเลือกตั้ง-นักรัฐประหาร-นักตระบัดสัตย์! (ตอนเจ็ด)

เผยแพร่:   โดย: ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย


“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ผู้ทรงเป็น “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ตรัสถึง “การทำงาน” ไว้ว่า

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

น่าเสียดายที่ “บิ๊กตู่” มิได้ปฏิบัติตามคำสอนของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างจริงจัง “บิ๊กตู่” จึงไร้ผลงานหลักในการแก้ปัญหาให้ชาติในเรื่อง...

“ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)

นั่นเป็น “คำสอน” จาก “พ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙” ที่พวกเราต้องช่วยกันทำให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นบนแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครองโดยธรรม ทว่ารัฐบาลมาจากเลือกตั้งที่ผ่านมากลับเลวร้าย โดยเฉพาะรัฐบาลเครือข่าย “บิ๊กเหลี่ยม” ที่มีพฤติกรรมล้มเจ้ากับโกงชาติอย่างมโหฬารจึงถูก “คณะนายทหาร” ทำรัฐประหารถึง 2 ครั้ง

แต่สองผู้นำรัฐประหาร “บิ๊กบัง-บิ๊กตู่” โดยเฉพาะ “บิ๊กตู่” ซึ่งควบตำแหน่งนายกฯ บริหารชาตินานเกือบ 5 ปี มิได้น้อมนำ “คำสอน” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” มาปฏิบัติอย่างจริงจังให้ปรากฏตรงที่...

“...ส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

รัฐประหารทั้ง 2 ครั้งของ “สองบิ๊ก” จึง “เสียของ” จากการ “เยี่ยวไม่สุด” และเป็น “มวยล้มต้มคนไทยทั้งชาติ” เพราะ “บิ๊กบัง-บิ๊กตู่” ไม่ได้ปฏิรูปชาติในมิติสำคัญต่างๆ! ไม่ได้ปราบการโกงชาติอย่างจริงจัง! ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำมิติสำคัญๆ ให้ชาติและประชาชน ฯลฯ

ดังนั้น จึงพยากรณ์อนาคตชาติได้เลยว่า การเมืองไทยจะ “ถอยหลังลงคลอง” อีกทั้งจะมีเรื่องเลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย ดังเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันในขณะนี้ เช่น ศึกเลือกตั้งเพื่อ “สืบทอดอำนาจ” กับ “ทวงคืนอำนาจ” และได้เกิดเหตุ “8 กุมภาฯ” อันมิบังควรโดย “บิ๊กเหลี่ยม” บังอาจ “ดึงฟ้าลงต่ำ” อย่างหน้าด้านๆ เป็นต้น

เรื่องเลวร้ายทั้งหมดในขณะนี้อุบัติขึ้นได้ ก็เพราะ “บิ๊กตู่” ไม่ทำตาม “สัจวาจา” ที่ให้ไว้กับประชาชนในหลายเรื่อง โดยเฉพาะไม่ปฏิรูปชาติให้สำเร็จก่อนเลือกตั้ง!

“ลี กวนยู” อดีตผู้นำประเทศสิงคโปร์ ได้พูดถึงความสำคัญที่ต้องให้ “คนดี” ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญในชาติว่า...

“ผมเชื่อในเรื่อง การนำคนดีมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ระบบจะไม่ดี ห่วยสุดๆ หากนำคนดีมาดำรงอยู่สามารถสร้างระบบที่ดีได้ แต่ถ้าระบบที่ดี แต่เอาคนไม่ดีมาดำรงตำแหน่ง ระบบก็จะพังและพินาศไป”

ที่สำคัญ “บิ๊กตู่” มิได้ทำตาม “คำมั่นสัญญา” ที่ให้ไว้กับประชาชนในห้วงทำรัฐประหาร ซึ่ง “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ได้ตรัสถึงเรื่องการ “พูดจริงทำจริง” ไว้อย่างมีนัยว่า

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

เสียดาย...ที่รัฐประหารยุค “บิ๊กตู่” เป็นหัวหน้าคณะ แถมควบตำแหน่งนายกฯ มีอำนาจมาตรา 44 อยู่ในกำมือนานเกือบ 5 ปี แต่กลับไม่ได้ทำตาม “คำพูด” ในเรื่องสำคัญๆ ทั้งไม่ได้ปราบการคอร์รัปชันโกงชาติจริงจังเท่าที่ควร! ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำมิติสำคัญต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ! แถม...ไม่ได้ปฏิรูปชาติทุกภาคส่วนก่อนเลือกตั้งอีกด้วย ฯลฯ

การเมืองเรื่องหาเสียงที่ “เละเป็นโจ๊กเน่า” ขณะนี้ จะยิ่งเน่าเฟะกว่าเดิมเพราะสนามเลือกตั้งมีแต่ “คนเลว” เดินยั้วเยี้ยเต็มไปหมดจนควานหา “คนดี” แทบไม่เจอแบบนี้ ด้วย “บิ๊กตู่” ผิดคำพูดไม่ได้ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้ง ไม่ปราบคนโกงชาติจริงจังเท่าที่ควร! ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำจริงจังเท่าที่ควร จนสังคมไทยติดอันดับโลกเรื่อง “รวยกระจุกจนกระจาย” อยู่ในขณะนี้...ฯลฯ

“ผู้คนมากมาย” จึงเกิด “คำถาม” ค้างคาใจว่า “บิ๊กตู่” รู้ไหมว่าได้ทำผิดมหันต์ต่อชาติและประชาชน?

ทั้งๆ ที่มีอำนาจในกำมือนานเกือบ 5 ปี แต่เหตุไฉนไยจึงไม่ทำตาม “คำสอน” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อย่างจริงจังที่ว่า...

“...การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

“บิ๊กเหลี่ยม” เผด็จการรัฐสภามาจากเลือกตั้ง แสร้งไม่รู้ตัวว่า“ทำผิดมหันต์” ต่อชาติ!

“บิ๊กตู่” เผด็จการรัฐประหาร ก็แสร้งไม่รู้ตัวว่า “ทำผิดมหันต์” ต่อชาติเช่นกัน

จนวันนี้ “บิ๊กตู่” ยังอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมจึงไม่ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งตามคำประกาศในห้วงรัฐประหาร??
กำลังโหลดความคิดเห็น...