xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ไฟเขียวแก้กม.จราจร - เลิกอำนาจตร.ยึดใบขับขี่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อให้รองรับกับ "ใบขับขี่ดิจิทัล" ยกเลิกอำนาจพนักงานจราจร ยึดใบอนุญาตขับขี่

วานนี้ (17ม.ค.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ครม.เป็นผู้เสนอ หลังจากมีปัญหาเรื่องใบขับขี่ดิจิทัล

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากจำนวนอุบัติหตุเกิดมากขึ้น โดยสาเหตุคือการไม่เคารพ ระเบียบวินัยจราจร และไม่กลัวโทษ จึงจำเป็นต้องสร้าง และควบคุมวินัยจราจรให้มีความเป็นสากล และสอดรับกับเทคโนโลยี อีกทั้งกฎหมายเก่าใช้บังคับนานแล้ว ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน จึงต้องแก้ไขให้สอดคล้อง มีความเป็นสากล เช่นเดียวกับนานาประเทศ

โดยในร่างกฎหมายนี้ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการขนส่งทางบก ประสานจัดทำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกประวัติของผู้ขับขี่ และการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลทะเบียนรถ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแล และบันทึกคะแนนความประพฤติ หากผู้ใดถูกตัดจนหมด ต้องถูกพักใบขับขี่ 90 วัน และเข้าอบรมวินัยจราจรกับกรมการขนส่งทางบก และรองรับการใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

รวมถึงปรับแก้ไขระบบบันทึกความประพฤติ ให้สอดรับเทคโนโลยีให้เสมอภาค มีประสิทธิภาพ และยกเลิกอำนาจพนักงานจราจร เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ เป็นให้อำนาจพนักงานจราจร ตรวจบัตรอนุญาตแทน เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องใช้ใบขับขี่คู่กับการขับรถ และสอดรับใบขับขี่ อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังให้ชำระค่าปรับได้ ทั้งทางไปรษณีย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม สตช.ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็น ตาม มาตรา 77 ซึ่งผลการรับฟังต่างเห็นด้วย ขณะเดียวกัน สตช. พร้อมทำกฎหมายรอง กำหนดระเบียบ อีก 8 ฉบับให้เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ร่างนี้ใช้บังคับ

ขณะที่สมาชิก สนช. ต่างอภิปรายแสดงความเห็นด้วย ที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นสากล และเพิ่มบทลงโทษ แต่ตั้งข้อสังเกตว่า ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ถูกใบสั่ง สามารถชี้แจง หรือปฏิเสธ ข้อกล่าวหาได้ และเห็นควรให้ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าอบรมความรู้เรื่องการขับขี่รถ และเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ ทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้สมาชิก สนช.ยังตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว ยังไม่มีความชัดเจนว่า หากมีการบังคับใช้ใบขับขี่อิเลกทรอนิกส์แล้ว ยังต้องพกใบขับขี่เดิมอีกหรือไม่ จึงเสนอให้มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ ให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ งดออกเสียง 2 เสียง เห็นชอบ ร่างกฎหมายจราจรทางบก ในวาระแรก พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...