xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ตีตก5ว่าที่กก.สิทธิฯ ผิดคาด-พิสูจน์ยากการเมืองแทรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (27ธ.ค.) มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จำนวน 7 คน พร้อมกับลงมติว่า จะให้ความเห็นชอบ หรือไม่ ด้วยวิธีการประชุม และลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสนช. ที่มี 240 คน คือ ต้องได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการลงคะแนน จาก 7 คนที่มีการเสนอชื่อมานั้น มีเพียง 2 คนเท่านั้น ที่สนช. ให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง คือ 1. น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อดีต อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้คะแนนเห็นชอบ 146 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง 2. น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คะแนนเห็นชอบ 152 เสียง ไม่เห็นชอบ 14 เสียง และ งดออกเสียง 10 เสียง
ส่วนผู้ที่ถูกเสนอชื่ออีก 5 คน ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วย 1. นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ได้คะแนน เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 141 เสียง และงดออกเสียง 20 เสียง , 2. นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบายองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ได้คะแนน เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 145 เสียง งดออกเสียง 21 เสียง , 3. นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร นักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้คะแนน เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 141 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง 4. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม ได้คะแนน เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 139 เสียง และงดออกเสียง 24 เสียง และ 5. นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการด้านนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ไทยพีบีเอส ได้คะแนน เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ 135 เสียง และงดออกเสียง 26 เสียง
จากผลลงมติดังกล่าว นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. คนที่สอง ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการ กสม. ที่เหลืออีก 5 คน ซึ่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม. กำหนดว่า บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครเพื่อสรรหาใหม่ได้

ด้านนายสุริชัย หวันแก้ว คณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวถึงกรณีที่ สนช. มีมติเห็นชอบ 2 ว่าที่ กสม. จากที่เสนอชื่อไป 7 คน ว่า เป็นเรื่องที่ผิดความคาดหมาย และไม่คิดว่าสนช. จะไม่ให้ความเห็นชอบบุคคล ที่กรรมการสรรหาฯ เสนอไปจำนวนที่มากกว่าคนที่ถูกเห็นชอบ แต่ตนเข้าใจว่า เป็นการใช้ดุลยพินิจของ สนช. แบบมีช่องว่าง ทั้งจาก สนช. และคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้น ทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องดำเนินการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จนครบ 7 คน
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีดังกล่าว มองว่ามีการเมืองแทรกแซง หรือไม่ เพราะ 5 คน ที่ไม่ผ่านนั้น เป็นบุคคลที่เคยแสดงความเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบัน นายสุริชัย กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีประเด็นดังกล่าวหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...