xs
xsm
sm
md
lg

ดาวพฤหัสบดีร่วมราศีกับเสาร์ : ที่มาของ 10 ยุคพยากรณ์

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มัง


ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะเคยได้ฟังหรือได้อ่านคำทำนายเหตุการณ์บ้านเมือง โดยแบ่งออกเป็น 10 ยุค เรียกว่า 10 ยุคพยากรณ์คือ

“1. ยุคมหากาฬ 2. ยุคพันธุ์ยักษ์ 3. ยุครักบัณฑิต 4. ยุคสนิทธรรม 5. ยุคจำแขนขาด 6. ยุคราชโจร 7. ยุคนนท์ร้องทุกข์ 8. ยุคทมิฬ 9.ยุคถิ่นตาขาว 10. ยุคชาววิไล”

จะเห็นว่าคำทำนายข้างต้นมีเนื้อหาสั้นๆ แต่เมื่อนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเทียบในแต่ละยุค ปรากฏว่ามีเนื้อหาสอดคล้องต้องกันเป็นที่น่าอัศจรรย์

แต่ที่น่าอัศจรรย์และน่าฉงนสนเท่ห์ยิ่งกว่านี้ก็คือ คำทำนายนี้ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้ทำนาย และทำนายโดยอาศัยศาสตร์พยากรณ์แขนงใด จึงได้มีความแม่นยำขนาดนี้

ดังนั้น บรรดาโหรทั้งหลายจึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับที่มาของคำทำนาย 10 ยุคดังกล่าวข้างต้น และในจำนวนผู้ค้นคว้ามีบางคนบอกว่าเป็นคำทำนายของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม และบางคนคาดเดาจนเลยเถิดว่าเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี แต่ก็ไม่มีหลักฐานทางวิชาการพอจะเป็นที่อ้างอิงได้ จะมีอยู่ก็เพียงคนเดียวคือ อาจารย์เทพ สาริกบุตร ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดี ดังที่ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่า

ส่วนคำพยากรณ์ 10 ยุคตามที่ใคร่ครวญดูด้วยเหตุผลแล้ว และได้ปลงใจเชื่อว่า เป็นพระวิจารณ์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามีเงื่อนงำมาทำนองเดียวกับคำพยากรณ์ 150 ปีนั่นเองคือ พฤหัสบดีกับดาวเสาร์เป็นสิ่งสำหรับพยากรณ์ เพราะเหตุที่ดวงเมืองปฏิสนธิขึ้นมาในขณะพฤหัสบดีกับเสาร์โคจรเข้าร่วมกันในราศีธนู เป็นการประเมินยุคแรก และลองสอบดูการโคจรของดาวทั้งสองดวงนี้ว่ามีการโคจรเข้ามาร่วมกันในนวางค์เดียวกันอีกกี่ครั้ง ตั้งแต่วันเริ่มแรกฝังเสาหลักเมืองคือ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์โคจรเข้าร่วมกันในราศีต่างๆ ถึง 9 ครั้งด้วยกันคือ

ครั้งที่ 1 ร่วมกันในราศีธนู พ.ศ. 2325 (ซึ่งตรงกับยุคมหากาฬ)

ครั้งที่ 2 ร่วมกันในราศีสิงห์ พ.ศ. 2354 (ซึ่งตรงกับยุคพันธุ์ยักษ์)

ครั้งที่ 3 ร่วมกันในราศีเมษ พ.ศ. 2364 (ซึ่งตรงกับยุครักบัณฑิต)

ครั้งที่ 4 ร่วมกันในราศีธนู พ.ศ. 2384 (ซึ่งตรงกับยุคสนิทธรรม)

ครั้งที่ 5 ร่วมกันในราศีสิงห์ พ.ศ. 2404 (ซึ่งตรงกับยุคจำแขนขาด)

ครั้งที่ 6 ร่วมกันในราศีเมษ พ.ศ. 2424 (ซึ่งตรงกับยุคราชโจร)

ครั้งที่ 7 ร่วมกันในราศีธนู พ.ศ. 2444 (ซึ่งตรงกับยุคนนท์ร้องทุกข์)

ครั้งที่ 8 ร่วมกันในราศีกันย์ พ.ศ. 2464 (ซึ่งตรงกับยุคทมิฬ)

ครั้งที่ 9 ร่วมกันในราศีเมษ พ.ศ. 2483 (ซึ่งตรงกับยุคถิ่นตาขาว)

ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์เทพ สาริกบุตร ได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกันแต่ละยุคโดยละเอียด ถ้าท่านผู้อ่านต้องการรู้ ก็อ่านได้แต่เข้าใจว่าไม่มีจำหน่าย จะต้องไปอ่านที่หอสมุดแห่งชาติ

ส่วนยุคที่ 10 ถ้ายึดตามแนวของอาจารย์เทพ สาริกบุตร ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าร่วมกับดาวเสาร์ในราศีธนูในปลายปี พ.ศ. 2562 และเชื่อว่าจะมี

ถ้ายึดแนวทางของอาจารย์เทพ สาริกบุตร ยุคชาววิไล อันเป็นยุคที่ 10 จะเริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าร่วมกับดาวเสาร์ในราศีธนูในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และการเปลี่ยนแปลงในทางบวกจะเกิดขึ้นในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา กระบวนการยุติธรรม และด้านเกษตรกรรม

แต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จะต้องมีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการเมือง การปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันในภาครัฐ และความไม่เป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของทุกขลาภคือ เสียก่อนได้ ทุกข์ก่อนสุข หรืออีกนัยหนึ่งจะต้องมีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขก่อนแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะตามมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...