xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนพลังงานเบรกเคาะงบฯ รอผลสอบ21ก.ย.-รีวิวคำขอใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่มี"ประจิน"เป็นประธานเบรกอนุมัติโครงการขอใช้งบปี 61 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบปี 62 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทเศษ รับทราบการดำเนินงาน รอผลสอบความไม่โปร่งใส ที่กรรมการตรวจสอบจะสรุป 21 ก.ย.นี้ และแนะให้มีการรีวิวคำขอ เพื่อกระจายโอกาสให้มากขึ้นหลังบางโครงการขาดเอกสารทั้งที่มีประโยชน์ พบโครงการไม่ผ่านเกณฑ์เหลือวงเงินที่จะใช้สูงเกือบ 7,000 ล้านบาท

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวหลังการประชุม คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบหลักการการจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) สนับสนุนกลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท และ งบประมาณจากกองทุนประจำปี 2562 ในวงเงิน 10,448 ล้านบาท โดยที่ประชุมยังไม่ได้อนุมัติคำขอแต่อย่างใด เพื่อให้รอผลตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหาร และการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่จะมีการสรุปผลใน วันที่ 21 ก.ย.นี้ รวมถึงให้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

"ที่ประชุมมอบให้ไปหาเหตุผลที่จะต้องชี้แจงทุกข้อสงสัยของสังคมให้ได้ก่อนจึงจะอนุมัติให้ และให้นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา ทบทวนคำขอให้มีความสมบูรณ์ และกระจายโอกาสให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เช่นการกำหนดชื่อภายใต้แผนงานให้สอดคลอ้งกับคำขอ คำขอที่ไม่สมบูรณ์ เช่นเขียนเอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดเอกสารประกอบ แต่ไม่ได้เปิดให้มีการยื่นเสนอคำขอใหม่แต่อย่างใด โดยเน้นคำขอเดิมที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น จากนั้นเมื่อผลสอบสามารถชี้แจงสังคมได้โดยเฉพาะงบปี 2562 ก็ให้นำเสนอบอร์ดอนุมัติอีกครั้ง ภายในเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคม" นายธรรมยศ กล่าว

ทั้งนี้ บอร์ดฯครั้งนี้ได้รับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนของปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วงเงิน 5,200 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ 1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป้าหมาย 5,000 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท

2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท

3. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 3 โครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์คิดเป็นมูลค่าคำขอเพียง 1,640 ล้านบาทจากงบที่มีให้ถึง 5,200 ล้านบาท

"คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบในหลักการในเบื้องต้น ว่าทุกโครงการที่เสนอมานั้นเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จึงจะเปิดให้มีการยื่นเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติมทั้ง 3 โครงการถึงวันที่ 26 ก.ย.61 โดยมอบให้ สำนักงานกองทุนฯ ไปดำเนินการ เช่น โซลาร์ฯสูบน้ำนั้นบางส่วนยังขาดเอกสาร จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็จะให้โอกาสยกเว้นโมเดลของหนองบัวลำภูเกี่ยวกับน้ำบาดาล 116 บ่อ ที่ต้องรอการเจาะบ่อให้ครบ จึงขาดเอกสารแสดงแหล่งน้ำให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง 31 พ.ย. 61 " นายธรรมยศ กล่าว

สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่มีกรอบวงเงินสนับสนุน 10,448 ล้านบาท เพื่อจัดสรรตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และผลักดัน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น มีการยื่นคำขอทั้งสิ้น 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท โดยจากการกลั่นกรองโครงการมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์เพียง 380 คำขอวงเงินประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทจึงยังเหลือวงเงินอีกกว่า 3,000ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้จะต้องพิจารณาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนและสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...