xs
xsm
sm
md
lg

อุดรฯขอมท.1ยกเว้นขั้นตอนประกวดราคา โรงไฟฟ้าขยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวถึงการเตรียมพร้อม ในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี ว่าได้จัดหาบริษัทเอกชน มาดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบ Refuse Derived Fuel หรือ RDF เมื่อปี 2559 ซึ่งได้บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มาดำเนินการจัดการฯ โดยขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับบ่อขยะเทศบาล ที่ ต.หนองนาคำ อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี ก่อสร้างโรงจัดการขยะ และมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 40 เปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันรัฐบาลอยากจะให้เทศบาลฯ ดำเนินการกำจัดขยะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลฯ จึงได้ทำหนังสือขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการขยะให้เป็นพลังงาน โดย รมว.มหาดไทยได้อนุมัติให้เทศบาลดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)คือการเปลี่ยนขยะพลาสติก เป็นน้ำมัน แล้วก็นำน้ำมันนั้นไปปั่นเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
โดยภายหลังเทศบาลฯได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว เทศบาลฯก็ได้ทำเรื่องขออนุมัติให้ทางรัฐมนตรี เว้นระเบียบในการไม่ดำเนินการในการประกวดราคา เนื่องจากว่าทางเทศบาลฯได้ขออนุมัติในการทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการกิจการพลังงานที่กำหนดไว้ให้เทศบาลดำเนินการ ยื่นเพื่อขอสายส่งโดยคณะกรรมการกิจการพลังงาน กำหนดไว้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.นี้
"ที่เราต้องทำเรื่องขอยกเว้นระเบียบ ไม่จัดประกวดราคา เพราะมีระยะเวลาในการประกวดราคานั้นไม่เพียงพอ จึงได้ขออนุมัติโครงการนี้ไปเพื่อให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขออนุมัติไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้รัฐมนตรีอนุมัติต่อไป"
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่าโครงการฯ ลักษณะนี้ มีเทศบาลแม่สอดได้ดำเนินการไว้เป็นแนวทาง ในหลักเกณฑ์อยู่แล้ว เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ดำเนินการตามแนวทางนี้ ตอนนี้เทศบาลฯ อยู่ในช่วงรออนุมัติจากรมว.มหาดไทย ในการให้เทศบาลฯ ดำเนินการโดยวิธีการโดยไม่ใช้วิธีการประมูลมายังเทศบาล เพื่อจะดำเนินการต่อไปให้ทันเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 61
ปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานี เป็น 1 ใน 8 จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่ม ควิก วิน (Quick Win)คือเป็นโครงการนำร่องของกระทรวงมหาดไทย ในการที่จะผลักดันให้แปรขยะเป็นพลังงาน ซึ่งเราคาดการณ์ว่า น่าจะสามารถผลิตพลังงานจากขยะได้ราว 9 เมกะวัตต์ ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการกิจการพลังงาน ก็ได้เตรียมสายส่ง เพื่อที่จะให้ทางเทศบาลฯได้ยื่นขอไปในจำนวนที่เทศบาลฯ ได้นำเสนอไปแล้ว โดยโรงกำจัดขยะแห่งนี้คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิ.ย. 62
ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยรวมของ จ.อุดรธานี ที่จะนำมาเผาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้านั้นได้มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาล ที่อยู่ใกล้เคียงเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต. ซึ่งอยู่ในเขตอ.เมืองฯ รวม 40 แห่ง ซึ่งขยะที่เข้ามายังศูนย์จัดการขยะ เฉลี่ยแล้วมีมากกว่า 300 ตันต่อวัน ทั้งนี้เทคโนโลยีที่ทางบริษัทเอกชนนำเสนอในส่วนของโรงคัดแยกขยะ จะเป็นเทคโนโลยีจากเกาหลี ส่วนเทคโนโลยีในเรื่องของการเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน ใช้ของประเทศจีน
คาดการณ์ว่าสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 9 เมกะวัตต์ ต่อวัน ส่วนผู้ซื้อไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ที่จะดำเนินการกำลังรอเอกสารจากกรมส่งเสริมฯ ที่จะให้ทางเทศบาลดำเนินการต่อ ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเสร็จทันวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...