xs
xsm
sm
md
lg

จ่อชงครม.ดันอุตฯเป้าหมาย ไบโอชีวภาพ-เกษตรแปรรูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน360 - "สมคิด" ตบเท้าติดตามภารกิจกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนวันนี้ (4เม.ย.) หวังเร่งเครื่องสร้างเศรษฐกิจฐานราก ก.อุตฯเตรียมโชว์ความคืบหน้านโยบายผลักดันSMEs 4.0 และการกำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายไบโอชีวภาพและเกษตรแปรรูปจ่อเข้าครม.เร็วๆ นี้

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (4 เม.ย.2561) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหหกรรมพร้อมมอบนโยบายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสาระสำคัญ จะเน้น 2เรื่องหลัก คือ มาตรการขับเคลื่อน SMEs 4.0 และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยในส่วนของ SMEs4.0จะมุ่งเน้นไปยังเรื่องของการใช้ 9 มาตรการที่กำหนดไว้และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพและแปรรูปการเกษตรที่เตรียมจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบ

สำหรับการใช้ 9 มาตรการในการการขับเคลื่อน SMEs 4.0 หลักๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน SMEs 4.0 ซึ่งจะใช้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) การสร้างผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา SMEs (train coach) 2,000 คน ขึ้นมาช่วยแนะนำหรือสอนการผลิตให้ SMEs และสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานSMEs ขนาดใหญ่ (big data) การให้บริษัทรายใหญ่เป็นพี่เลี้ยงบ่มเพาะ SMEs สู่ตลาดโลก (big brother) เป็นต้น

ส่วนมาตรการการเงินที่จะเข้าไปขับเคลื่อนและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่จะรายได้อาทิ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 50,000 ล้านบาท ดูแลบริหารโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)ซึ่งจะมุ่งเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หมู่บ้านสร้างสรรค์ (CIV)ฯลฯ ,สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2 วงเงิน20,000 ล้านบาท ดูแลบริหารโดยธนาคารออมสิน เป้าหมายจะเน้นไปยัง SMEs กลุ่มที่เป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ใช้เป็นทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีศักยภาพไปสู่ 4.0

โครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก (Micro SMEs) วงเงิน 8,000 ล้านบาท ) ดูแลบริหารโดย SME Bank และกระทรวงอุตสาหกรรม เป้าหมายคือรายที่ประสบปัญหาทางการเงินเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก วงเงินส่วนนี้แบ่งออกจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กองทุน 20,000 ล้านบาท) ที่มีอยู่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วเป็นต้น

" สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ที่ผ่านมาได้ผ่าน ครม. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอีก 2 อุตสาหกรรมที่เตรียมเสนอ ครม. คือ อุตสาหกรรมไบโอชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ที่เราเองจะต้องมีมาตรการและสิทธิประโยชน์ที่ใช้จูงใจให้เกิดการลงทุน และเพื่อให้ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อพัฒนาประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน"นายสมชายกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การขับเคลื่อน S-Curve กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหรือ BIO HUB of ASEAN ซึ่งจะเกิดพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 3 เขตเป้าหมาย คือในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ในพื้นที่จ.ชลบุรีและระยอง และอีก 2 พื้นที่ใหม่คือ ภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จ.นครสวรรค์ และกำแพงเพชร อีสานตอนกลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งขณะนี้มีการลงทุนแล้ว 12,360 ล้านบาทคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ 187,205 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...