xs
xsm
sm
md
lg

วิธีป้องกันกระเป๋าหายจากการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของประชาชนส่วนใหญ่ มีการเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ปัญหาที่นักท่องเที่ยวประสบ ประการหนึ่งก็คือ กระเป๋าเดินทางที่โหลดลงใต้เครื่องบินมาช้าหรือ ไม่มาตามกำหนดเวลาหรือ อาจจะสูญหาย ถึงแม้ว่าปัญหานี้ อาจดูเป็นปัญหาเล็กน้อยไม่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่สำหรับนักท่องเที่ยว การเดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และไม่สามารถที่จะได้รับกระเป๋าเดินทางที่โหลดลงใต้เครื่องบินตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเครื่องใช้ที่เตรียมมาสำหรับการท่องเที่ยวก็ไม่มีอาจจะต้องเดินทางไปหาซื้อใหม่ ซึ่งหากท่านเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศก็เป็นการลำบากในการซื้อหาของใช้เสื้อผ้าต่าง ๆ เนื่องจากกำหนดการในการเดินทางได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือผู้เดินทางอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองที่ลงสนามบินนานเพียงพอที่จะรอกระเป๋าเดินทางได้ การไปเที่ยวทริปดังกล่าวจึงเป็นทริปแห่งปัญหาแทนที่จะเป็นทริปแห่งความสุข

ปัญหาดังกล่าว บางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางของท่านเพียงอย่างเดียว อาจจะมีมุมมองในแง่ของความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยเฉพาะการโหลดสิ่งของต้องห้ามลงไปในกระเป๋าเดินทางที่ต้องการโหลดลงใต้เครื่อง อย่างเช่น อาวุธปืน แบตเตอรี่สำรอง หรือสิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ ที่ไม่ควรจะโหลดลงไปในกระเป๋าเดินทาง เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของสนามบินได้ตรวจสอบพบสิ่งของ ดังกล่าว อาจจะทำให้เป็นประเด็นที่ต้องมาตรวจสินค้า สิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง และตัวท่านเองขณะที่รออยู่ที่สถานีสนามบินก็ลำบาก ที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ จึงเป็นสาเหตุที่ไม่สะดวกสำหรับการเดินทางอีกประการหนึ่งได้

เทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว หากได้รับความร่วมมือกับสายการบินและสนามบินภาคพื้นในแต่ละประเทศ ก็สามารถที่จะติดตามกระเป๋าเดินทางของท่านที่โหลดลงใต้เครื่องได้ และท่านสามารถติดตามดูสถานะของกระเป๋าเดินทางอย่างง่ายได้โดยผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของท่านนั่นเอง โดยเริ่มตั้งแต่ทุกครั้งที่มีการโหลดกระเป๋าจากสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้สำหรับติดตามกระเป๋าเดินทางของท่านตั้งแต่ต้นทางสนามบินดังกล่าว เพียงแค่ท่านใช้โมบายแอปพลิเคชันอ่านแทบบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ดท่านก็สามารถที่จะติดตามกระเป๋าของท่านได้ตลอดการเดินทาง ทางสายการบินที่ทำการดำเนินการโหลดกระเป๋า จะบันทึกรหัสประจำตัวกระเป๋าเดินทางของท่านลงบนฐานข้อมูลบล็อกเชน ซึ่งจะทำให้ท่านทราบได้ว่ากระเป๋าของท่านได้รับการโหลดเรียบร้อยแล้ว

เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่านถูกโหลดขึ้นใต้เครื่องบินที่ท่านกำลังจะเดินทางไป พนักงานโหลดสินค้าจะทำการสแกนรหัสกระเป๋าเดินทางของท่าน และบันทึกลงบนฐานข้อมูลบล็อกเชน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ว่ากระเป๋าของท่านได้รับการโหลดบนเครื่องบินที่ท่านกำลังจะบินไปด้วยแล้วนั่นเอง

ในกรณีที่ท่านมีการบินต่อจากสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่ง กระเป๋าของท่านก็จะถูกโหลดลงจากเครื่องบินหนึ่งไปยังอีกเครื่องบินลำหนึ่ง โดยปรกติเจ้าหน้าที่สนามบินจะมีการสแกนรหัสประจำตัวกระเป๋าด้วยบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ดเพื่อให้มั่นใจว่ากระเป๋าของท่านได้รับการคนย้ายไปยังเครื่องบิน และจุดหมายปลายทางที่ถูกต้อง ด้วยความร่วมมือจากสนามบินทั่วโลก ระบบสามารถที่จะบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางดังกล่าวจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวหนึ่งลงบนฐานข้อมูลบล็อกเชนได้อย่างง่ายและสะดวก เนื่องจากเจ้าหน้าที่สนามบินได้มีขั้นตอนการสแกนรหัสกระเป๋าเดินทางของเดิมอยู่แล้ว

โมบายแอปพลิเคชันก็จะ Alert หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่ากระเป๋าของท่านได้ถูกย้ายจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังเที่ยวบินหนึ่งที่ท่านกำลังจะบินเดินทางต่อไปให้ท่านทราบว่ากระเป๋าของท่านเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทางนั่นเอง

เมื่อท่านเดินทางลงถึงสนามบินจุดหมายปลายทางแล้ว ขณะกำลังรอรับกระเป๋าเดินทางจากรางเลื่อนกระเป๋าท่าน จะได้รับการแจ้งผ่านโมบายแอปพลิเคชันว่ากระเป๋าของท่านได้โหลด หรือย้ายลงไปยังรางเลื่อน เพื่อให้ท่านสามารถที่จะหยิบกระเป๋าได้ทันที โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่สนามบินจะย้ายกระเป๋าเดินทางของท่านจากเที่ยวบินที่ท่านบินไปยังรางเลื่อน จะทำการสแกนรหัสกระเป๋าด้วยบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ดอีกครั้ง และบันทึกลงในฐานข้อมูลบล็อกเชน จึงทำให้ท่านสามารถติดตามกระเป๋าของท่านได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างสะดวกรวดเร็ว และปราศจากปัญหากระเป๋าเดินทางของท่านล่าช้า หรือหาย ดังรูปด้านล่าง

หากในกรณีที่กระเป๋าเดินทางของท่านเดินทางไปผิดเที่ยวบินท่านก็สามารถที่จะทราบได้ทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่สนามบินให้ทราบว่ากระเป๋าเดินทางของท่านนั้นมีการขนย้ายที่ผิดพลาด เพื่อให้ทางสนามบินได้ดำเนินการแก้ไข ด้วยในโมบายแอปพลิเคชัน ดังกล่าว โดยมีคำขอให้ท่านสามารถส่งแจ้งร้องเรียนแบบออนไลน์ได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่สนามบินได้รับทราบในการขนย้ายกระเป๋าที่ผิดพลาด และประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีสุดท้ายในแง่ของความมั่นคงและปลอดภัยหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าเดินทางของท่านก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงฐานข้อมูลบล็อกเชน และระบบจะแจ้ง Alert ไปให้ท่านทราบโดยทันทีว่ากระเป๋าของท่านนั้นมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยอาจจะมีระบบส่งข้อความหรือคุยกันผ่านโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าวได้

สุดท้ายนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นสามารถจะทำอะไรได้หลายอย่าง ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและสังคม

เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงจัดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในอดีตจะพัฒนาระบบดังกล่าวอาจจะต้องใช้ต้นทุนสูง มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก มีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และมีการใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานจึงจะทำสำเร็จ แต่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเราไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบได้ง่าย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ หากท่านผู้อ่านสนใจที่จะศึกษาต่อในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชน ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่เป็นประจำ หากท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการอบรมสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของคณะฯ ได้เลย


กำลังโหลดความคิดเห็น...