xs
xsm
sm
md
lg

Data Driven Transformation ตอนที่ 1

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร


ผศ.ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


หลายองค์กรกำลังสนใจที่จะผลักดันให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พูดคุยกับหลากหลายองค์กร ผมพบว่าแทบทุกองค์กรมองว่าการที่จะปรับองค์กรหรือการที่จะผลักดันองค์กรให้ไปสู่จุดที่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมากและยิ่งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้น และรวมทั้งองค์กรที่เพิ่งลงทุนไปกับระบบสารสนเทศ ทั้งระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ ยิ่งเป็นห่วงว่าจะต้องมีค่าใช่จ่ายเพิ่มอีกมากมายแค่ไหน และจะหาจุดคุ้มทุนในการลงทุนเพิ่มได้อย่างไร หรือจะวัดผลตอบแทนการลงทุนข้อมูล (Return on Data Investment, RODI) อย่างไร

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่สำคัญและต้องพิจารณาให้รอบคอบชัดเจนและหาคำตอบให้ได้ก่อนที่จะเริ่มทำการผลักดันหรือปรับองค์กรให้มุ่งไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่ก่อนที่เราจะเริ่มกล่าวถึงแนวทางที่จะช่วยให้สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เรามาลองพิจารณาองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกันก่อน

Google เป็นบริษัทที่ทำงานด้านข้อมูลมาโดยตลอด และยังเป็นบริษัทที่ปฎิญาณว่าจะพยายามใช้ทั้งข้อมูลและการวิเคราะห์ในตัดสินใจทุก ๆ อย่าง วัฒนธรรมองค์กรหนึ่งที่ Google เน้นคือพยายามส่งเสริมให้มีการอภิปรายคำถามไม่ใช่เพียงแค่ให้ได้ตำตอบสั้น ๆ จากคำถามใด ๆ ซึ่งการอภิปรายเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าองค์กรไม่มีการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลหรือหรือการเข้าถึงเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ

นอกจากการสนับสนุนในด้านวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับด้านโครงสร้างสารสนเทศที่เพียงพอให้กับพนักงานแล้ว Google ยังได้เปิดแผนกวิเคราะห์คนขึ้นมาเพื่อช่วยแผนกบุคคลของ Google ในการตัดสินใจซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ที่ช่วยบอกว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารมีผลอย่างไรต่อการทำงานของทีม ผลการวิเคราะห์แสดงว่าทีมที่ทำงานได้ดีมีผู้บริหารที่ดีและบุคลากรในทีมก็มีโอกาสจะอยู่กับ Google ได้นานขึ้น

ในส่วนนี้ผมเห็นหลายองค์กรที่ได้พยายามเก็บข้อมูลบุคคลมาวิเคราะห์ มีทั้งออกแบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพของผู้บริหาร แต่ไม่ได้นำผลเหล่านี้มาปรับการทำงานหรือแนวทางบริหาร เลยกลับกลายเป็นการทำให้บุคลากรขาดความมั่นใจในองค์กรยิ่งขึ้น หมายความว่าข้อมูลเมื่อเก็บแล้วต้องนำมาใช้ดังที่ Google นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อด้วยคำถามว่าผู้บริหารที่ดีเป็นอย่างไรและควรต้องมีคุณสมบัติอย่างไร อย่าลืมว่าคำตอบที่ได้จะต้องสังเคราะห์มาจากข้อมูลที่ได้สอบถามไปมิใช่มาจากความรู้สึกหรือจากที่ได้เรียนมาหรือจากประสพการ์ณที่ได้มาจากที่อื่น

เพื่อให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอและจากหลากหลายมุม Google จัดประกวดผู้บริหารดีเด่นโดยให้แต่ละทีมสามารถเสนอผู้บริหารของตัวเองเข้าแข่งขันโดยในใบสมัครที่ส่งมานั้นจะต้องเขียนรายละเอียดพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขัน นอกจากข้อมูลที่ได้จากใบสมัครแล้ว Google ยังทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันอีกด้วย ในมุมการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) หมายความได้ว่า Google ได้ supervised data ไปใช้ในการเทรน machine ต่อไปอีกด้วย ที่น่าประทับใจและเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับองค์กรอื่น ๆ คือ Google ได้นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มาออกเป็นพฤติกรรมแปดข้อที่สำคัญสำหรับผู้บริหารของ Google และยังได้เหตุผลสามข้อที่อาจทำผู้บริหาร Google สะดุดในการบริหาร และ Google ยังต่อยอดด้วยการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของผู้บริหารอีกด้วย สิ่งเหล่านี้คือการที่ Google ใช้ข้อมูลมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรจนได้รับความสำเร็จระดับโลก

แทบทุกคนทราบว่าอเมซอนเป็นบริษัทค้าขายออนไลน์ที่ใหญ่มากและเป็นผู้นำในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอเมซอนเป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำที่ประสพความสำเร็จอย่างมากด้วยการเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรจนประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เราเข้าไปดูสินค้าในอเมซอนเราจะเห็นว่าสินค้าแต่ละชิ้นจะมีข้อมูลซึ่งเป็นคำแนะนำจากอเมซอนเป็นข้อมูลให้ลูกค้าช่วยตัดสินใจเสมอ ในการสร้างคำแนะนำของสินค้าแต่ละชิ้นนั้น อเมซอนใช้ข้อมูลจากคำวิจารณ์ของลูกค้าคนอื่นที่ได้ซื้อสินค้าชิ้นนั้นไปและมาเขียนคำวิจารณ์สินค้าและได้ให้คะแนนสินค้าชิ้นนั้นเอาไว้ นอกจากนั้นอเมซอนยังเอาข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการจัดอันดับสินค้าได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอเมซอนยังนำข้อมูลสำคัญที่ได้จากการตอบสนองของลูกค้าต่อเพจเช่น click-through rates, open rates, และ opt-out rates เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าจะแนะนำลูกค้าอย่างไรลูกค้าจึงจะได้ประสบการณ์การซื้อที่ดีที่สุด

สองบริษัทที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับโลกด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล สำหรับองค์กรที่อยากจะปรับหรือผลักดันให้มีการนำข้อมูลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนมากขึ้นสามารถเริ่มด้วยการก้าวตามแนวทางทั้ง 7 ข้อได้ 1.กำหนดวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้อง 2.สนับสนุนสภาพแวดล้อม 3.สร้างวัฒนธรรม 4. การตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบ 5.ลดข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล 6.มีตัวชี้วัดในการใช้ข้อมูล 7. มีระบบกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน

โดยในบทความหน้าผมจะกล่าวโดยละเอียดถึงแนวทางเหล่านี้และปัญหาในการที่ปรับและผลักดันองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
กำลังโหลดความคิดเห็น...