xs
xsm
sm
md
lg

ชะตากรรมของนายกฯ กำมะลอ เกิดและดับด้วยน้ำมือของพี่ชาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


"ฝั่งขวาเจ้าพระยา"
โดย โชกุน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู้นำหญิงคนแรกของไทย เข้าสู่การเมืองเพียง 49 วัน ก็ถูกพี่ชาย นายทักษิณ ชินวัตร เชิดชักขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ 2554

ภายใต้กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ ผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ของทีมงานพรรคเพือ่ไทย เธอถูกสร้างให้เป็น ผู้นำที่สวย สง่า ฉลาด แต่ใช้เวลาไม่นาน ตัวตนอันแท้จริ งก็ถูกเผยออกมา ผ่านการพูดจา ปราศรัย อ่านโพย ผิดๆ ถูกๆ ว่า เธอคือนายกฯกำมะลอ ที่มาจากการเลือกตั้ง

นายกฯตัวจริง คือ พี่ชาย และพี่สาว คอยสั่งการ แสวงหาประโยชน์อยู่เบื้องหลัง

ตัวยิ่งลักษณ์เอง จะมีสติปัญญาพอที่จะรู้ไหมว่า พี่ชาย พี่สาว กำลังทำอะไร และใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการกระทำนั้น ?

เธอจะรู้ไหมว่า จีทูจีเก๊ ที่เธอถูกกล่าวหาว่า ปล่อยปละ ละเลยให้เกิดขึ้น จนถูกศาลตัดสินจำคุก 5 ปีนั้น คืออะไร?

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่คดีจำนำข้าวอยู่ใน การพิจารณาของศาล เธอเอาแต่ท่องประโยคที่ ทีมงานเขียนบทให้พูดว่า โครงการจำนำข้าว เป็นการช่วยชาวนา เป็นนโยบายที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร แถลงแล้ว ต้องทำ เลิกไม่ได้ คณะกรรมการ ป.ปช. ไม่มีอำนาจ ไต่สวน

คำพิพากษา ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่างทางการเมือง วินิจฉัยว่า จำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าฝ่ายปกครอง มีหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน และบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) และ(3) ย่อมจะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ หรือศาล ได้
แม้โครงการรับจำนำข้าวเปลือก จะเป็นการดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา แต่หากปรากฏว่าในขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ย่อมถูกตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมได้

การดำเนินคดี กับยิ่งลักษณ์ ข้อหาปล่อยปละละเลย ไม่ยับยั้ง การทุจริต ในโครงการจำนำข้าว ถูกบิดเบือนว่า เป็นการเอาผิดกับ ผู้ที่ทำโครงการช่วยชาวนา ต่อไปนี้ จะไม่มีใครกล้าช่วยชาวนาแล้ว แต่คำพิพากษาของศาลนั้น ไม่ได้ตัดสินว่า โครงการจำนำข้าว ถูกหริอผิด แต่เป็นการวินิจฉัย พฤติการณ์ของยิ่งลักษณ์ว่า ไม่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในการยับยั้ง การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทั้งๆที่รู้ว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น

การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้ง 5 ฤดูกาลผลิตแม้ว่าจะพบความเสียหายหลายประการ เช่นการสวมสิทธิการรับจำนำ, การนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ, ข้าวสูญหาย, การออกใบประทวนให้ชาวนาอันเป็นเท็จ, การใช้เอกสารปลอม, การโกงความชื้นและน้ำหนัก เพื่อกดราคารับซื้อจากชาวนา, ข้าวสูญหายจากโกดัง, ข้าวเสื่อมสภาพ, ข้าวเน่าและข้าวไม่ตรงตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรายงานจากการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศรวม 105 คดี แต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปฏิบัติ จำเลยในฐานะประธาน กขช.ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อป้องกันความเสียหายไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ

อีกทั้งเมื่อพบความเสียหายดังกล่าวในขณะดำเนินโครงการก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว กรณีความเสียหายในส่วนนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ

สำหรับการระบาสบข้าวแบบรัฐต่อรัฐนั้น ศาลมีคำวินิจฉัยว่า เป็นการขายข้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่อจากมีการแอบอ้างสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อนำข้าวมาเวียนขายให้แก่ผู้ค้าข้าวภายในประเทศ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริต

เรื่องนี้ ยิ่งลักษณ์รู้ เพราะถูกนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา ลงลึกถึงรายละเอียด วิธีการ คนที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นพ่อค้าข้าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตค้าข้าวในอดีต และผู้ช่วย สส. สังกัดพรรคเพื่อไทย ตัวเองยังให้สัมภาษณ์สื่อ ว่า การขายข้าวแบบจีทูจี เป็นของจริง ไม่ใช่ของเก๊

รู้ว่ามีการทุจริต แต่ไม่ยับยั้ง ปล่อยให้ ขบวนการจีทูจีเก๊ ดำเนินต่อไป จึงมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดนจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา แม้ว่า โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี รอลองอาญาได้ แต่องค์คณะทั้ง 9 คน มีมีมติเอกฉันท์ไม่รอการลงอาญา

คำพิพากษา คดีทุจริตระบายข้าว จีทูจี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม หากดูพฤติการณ์ของจำเลยแต่ละรายแล้ว ตัวการในเรื่องนี้คือ เสี่ยเปี๋ยง นายอภิชาต จันทร์สกุลพร เจ้าของบริษัทสยามอินดิก้า ซึ่งถูกจำคุกมากสุด 48 ปี รัฐมนตรี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงพาณิชย อธิบดี และรองอธิบดีกรมการต่างประเทศ เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก ในฐานะผู้มีอำนาจเท่านั้น

ยิ่งลักษณ์เอง ก็ตกที่นั่งเดียวกับ บุญทรง เตริยาภิรมย์ ภูมิ สาระผล ปล่อยให้กระบวนการจีทูจี เก๊ เกิดขึ้น เพราะเป็นความต้องการของ เสี่ยเปี๋ยง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพีชาย

เสี่ยเปี๋ยงคิด ทักษิณสั่ง ยิ่งลักษณ์จะไปทำอะไรได้ นอกจากทำตาม นี่คือ ชะตากรรมของหุ่นเชิด ที่เธอคงจะตระหนักรู้แล้วในวันนี้ว่า ทำไมพี่ชาย จึงเชิดมให้เป็นนากรัฐมนตรี เมื่อ 6ปีก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น...