xs
xsm
sm
md
lg

สามปี คสช.

เผยแพร่:   โดย: อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์


อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขา Business Analytics and Intelligence และวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์
ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ปฏิรูป ก่อนเลือกตั้งยังจำได้ไหม
เรามอบความไว้ใจและหน้าที่
แห่งมวลมหาประชาบดี
ทหารกล้าและศักดิ์ศรีเพื่อพลีตน

จงขจัดเศษสวะปฏิกูล
กำราบพาลให้สิ้นสูญทุกแห่งหน
นักการเมืองนักโกงเมืองถ้วนทุกคน
ที่ชั่วร้ายจงล่องหนเหี้ยนแผ่นดิน

อันอำนาจอธิปไตย
คือความไว้วางใจมอบให้สิ้น
ต้องซื่อตรงต่อประชาเป็นอาจิณ
แม้ดับดิ้นทำเพื่อชาติเป็นราชพลี

เวลาล่วงรินไหลไม่หวนกลับ
หากปล่อยให้โอกาสลับยับคาที่
โอกาสยากจะหวนมาอีกที
และความไว้ใจเคยมีย่อมหรี่ลง

หนึ่งสูจงเด็ดขาดชายชาติทหาร
ต้องจัดการแม้พาลแพรกแหลกเป็นผง
สองคือความเสมอหน้าอย่าเจาะจง
ปฏิบัติอย่างซื่อตรงเท่าเทียมกัน

สามจงฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อน
ที่ทำผิดและบิดเบือน อย่าไหวหวั่น
สี่หนักแน่นในหลักการการครองธรรม์
เอาประโยชน์แผ่นดินมั่นก่อนอืนใด

ห้าจงสติปัญญากล้าพลัง
ไม่เผลอพลั้งลุอำนาจขึ้นบาตรใหญ่
แล้วเวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งไป
ว่าทำเพื่อผู้ใดอย่างแท้จริง

จึงเสียงสารส่งมาคารวะ
ด้วยสัจจะจากใจถ้วนทุกสิ่ง
อันอำนาจอาจหอมหวลชวนเพริศพริ้ง
อาจเตลิดล้มกลิ้งเมื่อหลงระเริง

ทำหน้าที่ จงแกร่งกล้า ทำหน้าที่
บ้านเมืองมีมากปัญหาห่ายุ่งเหยิง
อย่ากลัวกลัวหรือกล้ากล้าพากระเจิง
อำนาจอาจเป็นเปลวเพลิงเผาไหม้ตน

จงทำดี จงทำดี จงทำดี
ฝากความหวังยังมีมาแต่ต้น
จงเชื่อเถิดว่าศรัทธาประชาชน
คือเกราะแกร่งทุกแห่งหนอันแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...