xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์พาณิชย์ทยอยปิดสาขา คนเลิกเข้าหันใช้ออนไลน์แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน 360-แบงก์ชาติเล็งปรับกฎเกณฑ์เปิด-ปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ หลังพฤติกรรมผู้บริโภคหันไปใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนสาขามากขึ้น ล่าสุดพบแบงก์ไทยยังทยอยปิดอีก 51 สาขาในทุกพื้นที่ เฉพาะกรุงเทพฯ 33 สาขา “ไทยพาณิชย์” ครองแชมป์ปิดตัวมากที่สุด 39 สาขา ต่างกับ “กรุงศรีฯ-กรุงเทพ” ขยายสาขาต่อเนื่อง ด้านกลุ่มนอนแบงก์ “อิออน” ลดสาขามากที่สุด

แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธปท.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดหรือปิดสาขาภายในประเทศ รวมถึงสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทำให้มีหลายเหตุผลให้คนหันมาใช้บริการสาขาน้อยลง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เหล่านี้ จะมีการพิจารณาในช่วงต้นปี 2560

ทั้งนี้ จากการสำรวจธนาคารพาณิชย์ไทย 19 แห่ง และสาขาธนาคารต่างชาติ มีจำนวนสาขาทั่วไทยเหลือ 7,008 สาขา ล่าสุดเดือนพ.ย.2559 ลดลงอีก 51 สาขาเทียบกับสิ้นปีก่อน และทุกพื้นที่สาขาทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพฯ ลดลงมากที่สุด 33 สาขา ภาคกลาง 8 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อย่างละ 4 สาขา รวมถึงภาคเหนืออีก 2 สาขา

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงมีจำนวนสาขาลดลงมากที่สุดในระบบ 39 สาขา ปัจจุบันเหลือสาขาทั่วประเทศ 1,170 สาขา ปิดสาขาทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพฯ ส่วนอันดับรองลงมา ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ปัจจุบันมีอยู่ 91 สาขา สาขาลดลง 32 แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ ลดลง 17 สาขา ภาคกลาง 9 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สาขา รวมถึงภาคเหนือและใต้อย่างละ 1 สาขา ธนาคารธนชาต ลดลง 18 สาขา ทยอยปิดตัวลงทุกพื้นที่ เฉพาะกรุงเทพ 10 สาขา

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยมีทั้งเปิดและปิดสาขา ทำให้ยอดสุทธิเป็นปิดตัวลง 11 สาขา ปิดตัวเฉพาะภาคกลาง 6 สาขา กรุงเทพฯ และใต้อย่างละ 4 สาขา ตามมาด้วย ธนาคารยูโอบี ปิดเฉพาะกรุงเทพฯ 2 สาขา ขณะที่ธนาคารกรุงไทย ทหารไทย และทิสโก้ ปิดตัวลงยอดสุทธิ 1 สาขา เช่นเดียวกันสาขาธนาคารต่างชาติปิดตัวกรุงเทพฯ 1 สาขา เหลือสาขากรุงเทพฯ และภาคกลาง 14 สาขา และ 4 สาขา ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ไทยบางแห่งยังคงขยายสาขา โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยามีทั้งสิ้น 653 สาขา จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 17 สาขา ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือและใต้ 7 สาขา 4 สาขา 3 สาขา 2 สาขา และ1 สาขา ตามลำดับ รองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 16 สาขา กรุงเทพฯ 7 สาขา ภาคกลาง 6 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและใต้อย่างละ 1 สาขา ทำให้ปัจจุบันมีสาขาทั่วไประเทศขยับเป็น 1,154 สาขา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เพิ่มขึ้น 12 สาขา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 7 สาขา เกียรตินาคิน เพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ 2 สาขา และธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) เพิ่มขึ้น 1 สาขาในภาคใต้

สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ในเดือนนี้มีทั้งสิ้น 671 สาขา ลดลง 9 สาขา เฉลี่ยลดลงในทุกพื้นที่ โดยอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 110 สาขา ลดลงมากที่สุดในระบบ 9 สาขา ภาคกลาง 4 สาขา ภาคเหนือ 2 สาขา กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างละ 1 สาขา เช่นเดียวกับเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซสสาขาในภาคใต้ลดลง 1 สาขา แต่ในส่วนของสาขาภาคเหนือของเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส เพิ่มขึ้น 1 สาขา
กำลังโหลดความคิดเห็น...