xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี59

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบงก์ชาติออกประกาศให้วันศุกร์ที่ 6 พ.ค.59 และวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.59 เป็นวันหยุดทำการธนาคาร หวังสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ธปท.ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 6 พ.ค.59 และวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.59 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนี้เห็นว่าภาคธุรกิจสามารถเตรียมการปรับตัวได้ เนื่องจากการประกาศวันหยุดให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม แม้ในวันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดทำการสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แต่สามารถใช้ดุลยพินิจในการเปิดสาขาบางแห่ง เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกับกรณีวันหยุดตามปกติทั่วไป ทั้งนี้ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรคำนึงถึงการดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมด้วย
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 6 พ.ค.และวันที่ 18 ก.ค.59 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรในช่วงวันหยุดฉัตรมงคลและวันหยุดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนั้น.
กำลังโหลดความคิดเห็น