xs
xsm
sm
md
lg

โยกย้ายบิ๊กสธ. รอหลัง1ตุลาฯ ให้”โสภณ”คัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ สธ. ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 ก.ย. นี้ สธ.จะยังไม่ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้าย เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจต่างประเทศ จึงต้องเสนอเข้า ครม.หลังวันที่ 1 ต.ค. โดยให้เป็นหน้าที่ของ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.คนใหม่ เป็นผู้แต่งตั้ง เพราะถือเป็นทีมงานของท่าน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การแต่งตั้งหลังวันที่ 1 ต.ค. เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือไม่ เพราะแพทย์บางกลุ่มแสดงความเห็นว่า หากให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.แต่งตั้งจะกลายเป็นการสืบทอดอำนาจ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ไม่ได้มีความขัดแย้ง ถือเป็นเพียงความเห็นที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าจะต้องตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน คนที่จะทำงานร่วมกันก็ต้องเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งการแต่งตั้งปลัด สธ.ที่ผ่านมาก็ใช้หลักธรรมะจัดสรร ก็เห็นแล้วว่าออกมาก็เป็นที่พอใจ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่จะว่างใน ต.ค.นี้ มี 4 ตำแหน่ง คือ 1.อธิบดีกรมควบคุมโรค เนื่องจาก นพ.โสภณ เมฆธน ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัด สธ.คนใหม่ 2.อธิบดีกรมอนามัย 3.อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ 4.หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เนื่องจาก นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม และ นพ.คำรณ ไชยศิริ ตามลำดับ จะเกษียณอายุราชการใน ก.ย. นี้ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติจะต้องย้ายรองปลัด สธ.ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี และย้ายผู้ตรวจฯ ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง และย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ. ) ขึ้นเป็นผู้ตรวจฯแทนตามลำดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น...