xs
xsm
sm
md
lg

อ้วนขึ้นพอน่ารักต่ออายุยืนอีกนิด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผลศึกษาจากแคนาดาระบุการปล่อยตัวให้อ้วนขึ้นนิดๆ หน่อยๆ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
การศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารโอเบซิตี้ฉบับออนไลน์ เป็นผลงานของนักวิจัยจากสเตติสติกส์ แคนาดา, ศูนย์วิจัยไกเซอร์ เพอร์มาเนนตี, มหาวิทยาลัยรัฐพอร์ตแลนด์ มหาวิทยาลัยสุขภาพและวิทยาศาสตร์โอเรกอน และมหาวิทยาลัยแม็กกิล
เดวิด ฟีนีจากศูนย์วิจัยไกเซอร์ กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานและคนที่เป็นโรคอ้วนรุนแรงมีความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัย แต่ที่แปลกคือคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานเล็กน้อยกลับมีอายุยืนกว่าคนน้ำหนักปกติ
กระนั้น มาร์ก แคปแลนจากมหาวิทยาลัยรัฐพอร์ตแลนด์ เตือนว่าแม้การมีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อยอาจช่วยปกป้องผู้สูงวัยขณะที่สุขภาพเริ่มเสื่อมลง แต่ไม่ได้หมายความว่าคนน้ำหนักปกติควรหาวิธีเพิ่มน้ำหนัก เนื่องจากการศึกษานี้มุ่งเน้นที่อัตราการเสียชีวิต ไม่ใช่คุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมีผลแง่ลบต่อสุขภาพจากโรคอ้วนอีกมากมาย
การศึกษานี้อิงกับการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับการเสียชีวิตของผู้ใหญ่ 11,326 คนในแคนาดาระหว่างปี 1994-2007 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชากรแห่งชาติ ซึ่งพบว่าคนน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานและคนที่อ้วนมากๆ มีแนวโน้มเสียชีวิตมากกว่าคนน้ำหนักปกติถึง 70% และ 36% ตามลำดับ
แต่คนน้ำหนักเกินกลับมีแนวโน้มเสียชีวิตน้อยกว่าคนน้ำหนักปกติ 17%
กำลังโหลดความคิดเห็น...