xs
xsm
sm
md
lg

เนวิน ยอดขุนพลไทยรักไทย

เผยแพร่:   โดย: รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

"นายกฯ เอ็นดูเนวิน ปลอบไม่เขี่ยพ้น ครม."

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2547 ตรงตามการคาดการณ์ของผม แม้จะมีแรงกดดันภายในพรรคไทยรักไทยให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขี่ยนายเนวิน ชิดชอบ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานที่ทำลายคะแนนนิยมของประชาชนที่มีต่อพรรคไทยรักไทย จากปฏิบัติการเล่นงาน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แต่ท้ายที่สุด คุณทักษิณยังคงเก็บคุณเนวินไว้

ผมได้แต่รำพึงในใจว่า จะเขี่ยคุณเนวินออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีได้อย่างไร ในเมื่อคุณเนวินเป็นยอดขุนพลไทยรักไทยกว่าจะได้ยอดขุนพลที่มีฝีมือเช่นนี้ คุณทักษิณต้องเหนื่อยยากเพียงใด ไม่มีใครทราบดีไปกว่าตัวคุณทักษิณเอง ผู้นำภายในพรรคระดับรองจากคุณทักษิณมีแต่พวกหน่อมแน้ม หน่อมแน้ม และหน่อมแน้ม หากจะยึดกุมอำนาจรัฐให้ครบ 20 ปี ดังที่คุณทักษิณเคยเผยความในใจ พรรคไทยรักไทยต้องมียอดขุนพลอย่างน้อย 400 คน

ใครๆ ก็รู้ว่า คุณทักษิณเป็นนักแสวงหา และใช้เวลาเดินทางในเส้นทางอันยาวไกลยิ่งกว่า พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และแล้วคุณทักษิณก็ปะหน้าคุณเนวินภายในพรรคชาติไทยนั้นเอง ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดรายงานว่า คุณทักษิณเปล่งมธุรสวาจา Eureka, Eureka ผมเองไม่เคยได้ยินเช่นนั้น หาก Human Cloning ไม่ผิดกฎหมายและจริยธรรม คุณเนวินเหมาะที่จะเป็นแบบจำลองสำหรับผลิตยอดขุนพลไทยรักไทย หากพรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรค 400 เนวิน ไม่เพียงแต่คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน จะหนาว แม้แต่คุณชวน หลีกภัย อาจต้องนอนตายตาไม่หลับ เพราะถึงจุดสูญพันธุ์ของพรรคประชาธิปัตย์

อย่างไรก็ตาม ซินแสหัวล้าหลังบางคนเตือนว่า พรรคไทยรักไทยมิควรมี "เนวิน" มากเกินไป เพราะอาจสร้างความโกลาหลภายในพรรคจนล่มสลาย แต่ควรยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาแห่งพุทธศาสนา หรือหลัก Optimality ของพาเรโต คุณทักษิณกำหนดเป้าหมาย ส.ส. 400 คนในการเลือกตั้งปี 2548 นับเป็นตัวเลขที่เหมาะสม หากสามารถผลิตยอดขุนพลดุจเดียวกับคุณเนวินจำนวน 400 คน ก็จะได้ Optimal Newin Output ถึงตอนนั้น พรรคไทยรักไทยจะอยู่คู่ฟ้าสังคมการเมืองไทย ซินแสหัวล้าหลังอีกบางคนเตือนว่า คุณทักษิณมิควรตั้งเป้า 500 คน เพราะหากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งชนิดถล่มทลาย จนได้ ส.ส. 500 คน พรรคไทยรักไทยก็จะกลายเป็นพรรค 500 อันเป็นตัวเลขอัปมงคล

ผมเข้าใจเอาเองว่า ควรเขี่ยคุณเนวินออกจากคณะรัฐมนตรี ด้วยเหตุที่คุณเนวินปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเรื่องการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในสายตาของคุณทักษิณ เป็นเรื่องไร้เหตุผล ในเมื่อคุณทักษิณมิได้ปลดคุณเนวินออกจากตำแหน่ง ในฐานที่ดูแลการระบาดของไข้หวัดนกจนคนตาย เหตุไฉนคุณทักษิณจะปลดคุณเนวินด้วยเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ด้วยเล่า

คุณเนวินเป็นคนมีเสน่ห์ทางการเมือง ในบรรดาพรรคการเมืองที่มีชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งในปัจจุบัน คุณเนวินมีโอกาสโปรยเสน่ห์ทางการเมืองมาแล้ว บรรดาหัวหน้ารัฐบาลที่คุณเนวินร่วมด้วย ล้วนหลงเสน่ห์คุณเนวินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณบรรหาร ศิลปอาชา หรือคุณชวน หลีกภัย หรือแม้แต่คุณทักษิณเอง

เสน่ห์ของคุณเนวินมิได้อยู่ที่คุณสมบัติด้านกายภาพ หากแต่อยู่ที่การเป็นคนเอาการเอางาน หนักเอาเบาสู้ อ่านใจ "นาย" แม่นราวกับจับวาง เมื่อทำงานรับใช้ใคร ก็ทำงานอย่างเต็มสติปัญญา และกำลังความสามารถ เรียกได้ว่าเป็นการทำงานชนิดถวายหัว นักการเมืองที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เอง ที่เหมาะเป็นขุนพลข้างกายคุณทักษิณ ในฐานะเถ้าแก่ คุณทักษิณย่อมต้องการหลงจู๊ที่รู้ใจนาย บางครั้งคุณทักษิณยังมิทันเอ่ยปาก คุณเนวินก็สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่อ่านใจ "นาย" แม่นราวกับจับวางนั่นเอง กล่าวด้วยภาษาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมิใช่ภาษาคน บุคคลทั้งสองมี Utility Function สอดคล้องต้องกัน ด้วยเหตุดังนี้ คุณทักษิณมิเพียงแต่ปกป้องคุ้มกะลาหัวคุณเนวินเท่านั้น หากทว่ายังส่งเสริมให้ได้ดีทางการเมือง ด้วยการมอบงานสำคัญๆ ให้ทำอีกด้วย หากคุณเนวินจะเผยวจีในที่ประชุมใดๆ ว่า ท่านนายกฯ ต้องการอย่างนั้น ท่านนายกฯ ต้องการอย่างนี้ ก็มิใช่เรื่องเกินเลยจากความเป็นจริง เพราะหัวใจของคุณทักษิณเข้าไปครอบหัวใจคุณเนวินเสียแล้ว

คุณเนวินคล้ายกับคุณทักษิณนานัปการ เท่าที่ผมสังเคราะห์ได้ด้วยสมองอันน้อยนิดมีอยู่ 4 ประการ
ประการแรก คุณทักษิณเป็นคนรักชาติ เมื่อรัฐบาลคุณทักษิณคืนเงินกู้กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้หมดในเดือนกรกฎาคม 2546 คุณทักษิณประกาศชูธงไทยเพื่อชูชาติ พร้อมทั้งปลุกกระแสชาตินิยม รวมทั้งสำทับว่า ไม่มีวันอีกแล้วที่รัฐบาลไทยจะคลานไป หากองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลคุณทักษิณประกาศสลัดแอกจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่มิอาจสลัดแอกทางปัญญาได้ เพราะคุณทักษิณยังคงเดินตาม IMF Conditionality ในประเด็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้งๆ ที่ IMF มิใช่ "พ่อ" คุณทักษิณ ดังที่คุณทักษิณประกาศอยู่เนืองๆ

คุณเนวินรักชาติไม่ยิ่งหย่อนกว่าคุณทักษิณ ดังเห็นได้จากวจี "คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า?" แม้คุณเนวินจะมีชื่อเหมือนนายพลพม่า และคุณเนวินพูดภาษาเขมรได้ แต่นั่นมิได้เป็นเหตุมิให้คุณเนวินไม่รักชาติไทย ในทัศนะของคุณเนวิน การพูดถึงไข้หวัดนกมีผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อไก่ อันเป็นสินค้าออกสำคัญของไทย ใครก็ตามที่เอื้อนเอ่ยถึงไข้หวัดนก ใครคนนั้นย่อมไม่รักชาติไทย คุณเนวินมิได้เอื้อนเอ่ยถึงไข้หวัดนกอีกเลย เพราะคุณเนวินรักชาติไทยปานจะกลืน

ประการที่สอง คุณทักษิณเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอหน้า ตัวคุณทักษิณเองไม่เคยทำผิดกฎหมายใดๆ แม้จะมีการกล่าวหาว่า คุณทักษิณซุกหุ้น แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้วว่า คุณทักษิณมิได้มีเจตนาในการซุกหุ้น จึงไม่มีความผิดใดๆ หากแต่เป็นความ "บกพร่องโดยสุจริต" ตามถ้อยคำของคุณทักษิณเอง

คุณเนวินเป็นคนเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมายไม่แพ้คุณทักษิณ การที่คุณเนวินเอาเป็นเอาตายกับคดี ส.ป.ก. 4-01 เป็นผลจากอุปนิสัยดังกล่าวนี้ ถ้าทำผิดกฎหมายแล้ว เชื่อขนมกินได้ว่า คุณเนวินกัดไม่ปล่อย ผู้เชี่ยวชาญการเมืองไทยบางคนตั้งข้อสังเกตว่า หากคุณเนวินมีหน้าที่ดูแลไข้หวัดนกตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว คุณเนวินย่อมกัดนกไม่ปล่อยเป็นแน่นอน ในฐานที่นกละเมิดกฎหมายเมืองไทยว่าด้วยโรคระบาด

ประการที่สาม คุณเนวินเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เหมือนคุณทักษิณ นักการเมืองรุ่นใหม่ต้องมีใจปฏิรูป และยึดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2546 เป็นสรณะ คุณเนวินหายใจเข้าออกเป็นรัฐธรรมนูญ 2540 แม้แพทย์บางคนจะเตือนว่า การหายใจเข้าโดยมิได้รับออกซิเจนอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตได้ แต่คุณเนวินยังคงยึดรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นชีวิตจิตใจ เมื่อรัฐธรรมนูญ 2540 ห้ามซื้อเสียง คุณเนวินมิต้องปรับพฤติกรรมใดๆ เพราะตลอดชีวิตทางการเมืองของคุณเนวิน คุณเนวินไม่เคยจ่ายเงินซื้อเสียงแม้แต่สตางค์แดงเดียว แม้บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าใกล้ชิดกับคุณเนวิน จะต้องคำพิพากษาในเรื่องที่พัวพันกับการซื้อเสียง ก็เป็นเรื่องของบุคคลเหล่านั้น คุณเนวินหาได้เกี่ยวข้องไม่

คุณเนวินเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่เดินเข้าพรรค โดยที่พรรคไทยรักไทยมิได้จ่ายเงินซื้อ พรรคไทยรักไทยไม่เคย "ซื้อ" นักการเมืองคนใด ไม่ว่าจะจ่ายค่าตัวในรูปแบบใด เหมือนกับที่คุณเนวินไม่เคยซื้อเสียง คุณทักษิณมักกล่าวเสมอว่า พรรคไทยรักไทยไม่เคยซื้อนักการเมือง มีแต่นักการเมืองเดินตบเท้าเข้าพรรคเอง คุณเนวินเป็นตัวอย่างที่คุณทักษิณเอ่ยอ้างได้ แต่คุณทักษิณไม่เคยฉวยโอกาสเอ่ยอ้าง ในยุคสมัย "เชื่อผู้นำ ได้โทรศัพท์มือถือ" ประชาชนคนไทยควรจะเชื่อท่านผู้นำของเรา

ประการที่สี่ ในขณะที่คุณทักษิณนำเสนอ Thaksinomics คุณเนวินนำเสนอ Newinology (แปลว่า เนวินวิทยา) Thaksinomics เป็นเมนูนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่เนวินวิทยาเป็นศาสตร์ว่าด้วยการยึดกุมเก้าอี้ทางการเมือง เนวินวิทยาย่อมต่างจาก Thaksinomics ในสาระสำคัญ แต่ศาสตร์ทั้งสอง นอกจากไม่ขัดกันแล้ว ยังเสริมซึ่งกันและกัน หากพรรคไทยรักไทยไม่สามารถยึดกุมอำนาจรัฐ Thaksinomics ย่อมไร้ความหมาย เพราะมิอาจนำไปดำเนินนโยบายในทางปฏิบัติได้ Thaksinomics จะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อพรรคไทยรักไทยยึดกุมอำนาจรัฐได้ เนวินวิทยาช่วยพรรคไทยรักไทยในเรื่องนี้ได้ พลังขับเคลื่อนอันเกิดจากการประสานงานระหว่าง Thaksinomics กับเนวินวิทยา จึงเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับปรปักษ์ของพรรคไทยรักไทย

คุณเนวินมิใช่ยอดขุนพลแห่งเมืองตองอู หรือยอดขุนศึกแห่งกรุงย่างกุ้ง หากแต่เป็นยอดขุนพลไทยรักไทย
โชคดีของพรรคไทยรักไทยที่ได้คุณเนวินเป็นขุนพล

โชคดีของสังคมการเมืองไทยที่ได้คุณเนวินเป็นเสนาบดี
กำลังโหลดความคิดเห็น...