xs
xsm
sm
md
lg

NT จับมือ สวทช. เสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลด้วยคลาวด์คอมพิวติ้ง และ AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์NT จุดประกายความร่วมมือ สวทช. บูรณาการศักยภาพทรัพยากรและเทคโนโลยี ต่อยอดด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเอไอ พร้อมเยี่ยมชมลันตา ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหาร NT เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center : ThaiSC ) และ "LANTA" ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหญ่สุดของไทย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พร้อมหารือกับผู้อำนวยการ สวทช. และ NECTEC

พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าวว่า NT ได้ร่วมกับ สวทช.หารือแนวทางบูรณาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน โดยศักยภาพของ NT คือบริการโทรคมนาคมและระบบคลาวด์อันเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ รวมถึงบริการดิจิทัลโซลูชันของ NT ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งสามารถผนวกกับความพร้อมด้านการวิจัยของ สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ในอนาคต โดยเน้นความร่วมมือด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และเอไอ ทั้งระดับงานวิจัยและการต่อยอดเชิงพาณิชย์


ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือระดับนโยบายครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่ง สวทช. พร้อมร่วมมือกับ NT ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่แล้วคือคลาวด์คอมพิวติ้ง และเอไอ โดยเฉพาะบริการคลาวด์คอมพิวติ้งนับเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญมากซึ่งคลาวด์ไทยจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางใหม่ที่ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน โดยมีแนวทางใช้สถานะความเป็นภาครัฐของ สวทช. และ NT ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงบริษัทลูกในการขยายขอบเขตการให้บริการและฐานลูกค้า เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ สวทช. โดย NECTEC และศูนย์ ThaiSC มี LANTA ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับ 94 ของโลกตาม Fastest Supercomputer และอันดับ 30 ใน TOP500 List Greenest Supercomputer ปี 2023 ด้วยเครือข่ายความเร็วสูง HPE Slingshot Interconnect 200 Gbps และพื้นที่เก็บข้อมูล Cray ClusterStor E1000 12 PB ใช้ในการวิจัยและจำลองปัญหาด้านเคมี ชีวภาพ ภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์ และบิ๊กดาต้า สนับสนุนงานวิจัยสำคัญ เช่น การจำลองมลพิษ PM 2.5 และวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 พร้อมรองรับความร่วมมือกับ NT ในการพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มให้ลูกค้าหลากหลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น