xs
xsm
sm
md
lg

AIS ต่อยอดโครงข่าย 5G ให้ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำไปยกระดับงานวิจัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์AIS 5G เซ็นเอ็มโอยู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโครงข่าย AIS 5G เสริมการเรียน-วิจัยของนักศึกษา และบุคลากร เพื่อให้งานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาทดสอบจริงบนเครือข่าย 5G ก่อนต่อยอดสู่บริการดิจิทัลเชิงพาณิชย์ในอนาคต

นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ที่ผ่านมา AIS ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ และนำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของเราขยายผลให้เกิดการต่อยอดจากผลงาน หรืองานวิจัยของบรรดานักศึกษาและบุคลากร

โดยล่าสุด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มี 5 วิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี บ่มเพาะขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะและลงมือทำจริงกับทีมงานของ AIS ที่พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า จากการที่ทหาวิทยาลัยได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยด้านดิจิทัลนั้น แน่นอนว่าเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม ทางด้านของโครงข่าย 5G มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ดิจิทัลเกิดความสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น

“การได้ทำความร่วมมือกับบริษัท AIS ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมวิจัย งานบริการวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการสารสนเทศองค์กร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของทั้งบุคลากรและนักศึกษา ทั้งยังส่งเสริมด้านการฝึกงานฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสานอีกด้วย”

ทั้งนี้ AIS เชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของภาคการศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G ที่สามารถต่อยอดจากไอเดียสร้างสรรค์หรือผลงานวิจัยให้เกิดขึ้นจริงได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น