xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.ยันเดินหน้าหนุนเน็ตเรียนออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการชะลอโครงการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ ย้ำเดินหน้าตามเดิม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า สำนักงาน กสทช. ชะลอโครงการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์นั้น สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าไม่มีการชะลอโครงการ ยังเดินหน้าโครงการตามเดิม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากต้นสังกัดของโรงเรียน สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิทั้งเน็ตมือถือ และเน็ตบ้านเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์แล้ว 2.5 ล้านคน จากที่สำนักงานได้รับมาจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสิ้น 4 ล้านคน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านคน สำนักงานต้องส่งกลับให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลมาใหม่ เนื่องจากข้อมูลมีชื่อซ้ำ เบอร์โทรศัพท์ใส่เลขมาไม่ครบ ใส่เลขมาเกิน ทำให้ไม่ทราบว่าใช้เบอร์อะไร สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เหลืออีก 3 ล้านคน สำนักงานได้เร่งรัดประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้รีบดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน เพื่อประกอบการรับสิทธิตามโครงการต่อไป

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า นักเรียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับ SMS เมื่อมีการ Top-up แพกเกจให้ และสามารถใช้สิทธิได้เป็นเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับ SMS ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนนักศึกษาให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีแพกเกจอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเน็ตบ้าน

สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 7 ล้านคน ภายในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในราคา 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น