xs
xsm
sm
md
lg

ไปรษณีย์ไทยแจงเหตุปิดทำการชั่วคราวในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบนำจ่ายล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่ รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564

โดยไปรษณีย์ไทยจะทำการแจ้งข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการทราบทุกวันผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานขนส่งและสื่อสารของชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามภารกิจในการขนส่งไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันผลไม้และต้นไม้เสียหาย เนื่องจากมีวันหยุดต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่การจัดส่งอาจล่าช้า จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ งานบริการ และภาคประชาชน ไปรษณีย์ไทยได้ เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการ ล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน หรือจับกลุ่มพูดคุยใกล้ชิดน้อยกว่า 1 เมตร เว้นระยะห่างเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 20 นาที ศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น อนึ่ง สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...