xs
xsm
sm
md
lg

3BB สนับสนุนทุกภาคส่วนและขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศขณะนี้ 3BB ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของหลายภาคส่วนในจังหวัดต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด โดยในช่วงที่ผ่านมา ตัวแทนของ 3BB ในหลายจังหวัดได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอีกด้วย• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการใช้งาน การประสานงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร รวมทั้งผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม มทร.ธัญบุรี (จุดที่ 2)

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และบุคลากรด้านสาธารณสุขใช้งานบริเวณด่านตรวจความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ใน 8 ด่านสำคัญ ได้แก่ ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร ด่านตรวจปางมะโอ อ.แม่ทะ ด่านตรวจนาแก อ.งาว จ.ลำปาง ด่านประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย ด่านตรวจร้องเข็ม อ.ร้องกวาง ด่านบริเวณแยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่ ด่านห้วยน้ำอุ่น อ.เวียงสา และ ด่าน อ.บ้านหลวง จ.น่าน

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก และศูนย์ฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งาน การประสานงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อสม.

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารทางการแพทย์ ระหว่างหน่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจการบริเวณจุดฉีดวัคซีนและระบบบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาล

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข และที่ทำการชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ จังหวัดปัตตานี

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง จังหวัดลำพูน

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย 1

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้จุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้จุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและน้ำดื่มให้จุดฉีดวัคซีนและคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา

• สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

• มอบน้ำดื่มให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เคลื่อนที่ให้แหล่งชุมชน จุดสุ่มเสี่ยง จากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• มอบน้ำดื่มและถุงมือยาง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จังหวัดสตูล เพื่อใช้ ณ สถานที่กักกันเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคโควิด-19

• มอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนาหม่อม และโรงพยาบาลสนามสงขลา จังหวัดสงขลา

• มอบน้ำดื่มและข้าวสาร ให้แก่เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเปิดครัวจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

• มอบน้ำดื่ม ขนมและอาหารแห้งใส่ “ตู้แบ่งปัน แบ่งกันให้ แบ่งกันใช้ เป็นกำลังใจให้กัน” ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณสี่แยกหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• มอบน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลังให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

• มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชูกำลังให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนกาบุ๊หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

• มอบน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีน Covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ป่วย covid-19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• มอบชุดเตาแก๊สและผลิตอาหารบรรจุกล่อง เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น

• มอบน้ำดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

• มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

• มอบน้ำดื่ม เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร

3BB ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...