xs
xsm
sm
md
lg

ทรู 5G เคียงคู่สู้โควิด ระดมทีมทั่วไปเสริมศักยภาพทีมแพทย์ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทรู 5G เคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน...ระดมทีมภาคทั่วไทย ส่งมอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟน/True Walkie Talkie พร้อมซิมโทร.ฟรี เน็ตฟรี และบริการ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) เพิ่มอีก 15 โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เสริมศักยภาพสื่อสารให้ทีมแพทย์ทั่วประเทศ

วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทุกภูมิภาคทั่วไทย ที่ต้องเผชิญกับภาระหนัก ...กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรเอกชนไทยมิได้นิ่งนอนใจ เร่งส่งทีมทรูในภูมิภาคต่างๆ เดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือ โดยนำศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสนับสนุนติดอาวุธด้านการสื่อสารให้แก่โรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 15 แห่งทั่วไทย ทั้งขยายสัญญาณเครือข่ายอัจฉริยะ True5G และ WiFi ตลอดจนมอบสมาร์ทโฟน True SMART 4G Adventure (Walkie Talkie) พร้อมซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้โทร.และดาต้าฟรี นาน 1 ปี นอกจากนี้ ยังเพิ่มความผ่อนคลายด้วยบริการ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) รับชม 24 ช่องดังจากทรูวิชั่นส์ได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนบนแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยมอบรหัสดูฟรีให้ผู้ป่วยได้เพลิดเพลินกับสาระ ความบันเทิง และคอนเทนต์ในรูปแบบสตรีมมิ่งตลอดช่วงกักตัว รวมถึงยังมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทรูจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระแก่ภาคสาธารณสุข ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทย สู้โควิดไปด้วยกัน โดยได้ทยอยส่งมอบเพิ่มอีก 15 รพ.สนาม


• โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสินสมุทร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานสารสนเทศทางการแพทย์ รับมอบจาก น.ส.จินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไป ภาคเหนือตอนบน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำพูน โดย พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน รับมอบจากนายอุเทน เสียงไพเราะพรม ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดลำพูน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก โดย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา รับมอบจากนายอดิเรก จตุรภัทรดำรง ผู้จัดการทั่วไป ระดับภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง และนายรัฐภัทร์ ส้มจีนผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบจากนายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และนายภานุวัชศ์ วงศรีพรม ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดอุบลราชธานี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบจากนายอิศรา เพชรเลิศอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดขอนแก่นและ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุรินทร์ โดย นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รับมอบจากนายเกรียงไกร แสนกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส และนายประวิทย์ ยอดชะลูด ผู้จัดการทีมขายประจำพื้นที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดมหาสารคาม โดย นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบจาก น.ส.สุภัตรา ศรีธรรมจรรยา ผู้จัดการทั่วไปประจำพื้นที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับมอบจากนายกฤษฎิ์ชนน ปัญธิญา ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครราชสีมา โดยนางนฤมล ศรีสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบจากนายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนายศรายุทธ รามคงเมือง ผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดชลบุรี โดยพล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับมอบจากนาย ภัทรวุฒิ พนมสุข ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบจาก น.ส.ชลธิชา ใจใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบจาก น.ส.กัลยา ดิษยาโภคินกุล ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสตูล โดยนายเสรี พงศ์นฤเดช ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับมอบจากนายเฉลิมพงษ์ เจริญลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดสตูล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพัทลุง โดยนายสุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับมอบจากนายรัฐพงศ์ ประทีปแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดพัทลุง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนราธิวาส โดย น.ส.จาริณี สังข์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา รับมอบจาก น.ส.นริศรา ทิพย์กองลาศ ผู้บริหารพื้นที่ด้านฝ่ายขายประจำพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเคียงคู่คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

#ทรูเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether #TrueMoveH

#True5G
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น