xs
xsm
sm
md
lg

NT จัดโปรซิมแรงงาน หนุนแรงงานพัฒนาทักษะดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์NT หนุน ก.แรงงาน จัดโปรซิมการ์ด 60 บาทต่อเดือน เน็ตไม่อั้น เพื่อให้แรงงานพัฒนาทักษะดิจิทัล เบื้องต้นให้สิทธิ 1,600 คน ลงทะเบียนรับสิทธิได้ถึง 15 มิ.ย.2564

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ได้ทำโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ด้วยการจัดโปรโมชันซิมการ์ดแบบเติมเงินในราคาพิเศษ ด้วยอัตราค่าบริการเมื่อเปิดใช้บริการครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 90 บาทต่อซิมการ์ด (ค่าบริการ 60 บาท และค่าจัดส่ง 30 บาท) สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย NT Mobile ที่มีระดับความเร็วสูงสุด 4 Mbps. ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน และเมื่อครบเวลาสามารถเติมเงินได้ครั้งละ 70 บาท (ค่าบริการ 60 บาท ภาษี 10 บาท) ต่อการใช้งานได้ 30 วัน

เป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ยังไม่มีซิมการ์ด รวมทั้งบุคลากรฝึกได้รับสิทธิในการซื้อซิมการ์ดในราคาประหยัดรวม 1,600 ซิมการ์ด โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการ “ซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์” ได้ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิ.ย.2564 โดยแนบหลักฐานบัตรประชาชน รูปถ่าย วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหรืออีเมลยืนยันการได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและชำระเงินระบบออนไลน์

โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้พัฒนาฝีมือได้อย่างสะดวกเพียงลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเข้าองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตในราคาย่อมเยา และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่สนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

"NT เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% เป็นผู้ให้บริการด้าน IT Infrastructure หลัก เช่น อินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูล ของหน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงแรงงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม การสนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ตให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นอีกกิจกรรมความร่วมมืออีกอย่างหนึ่ง เพื่อฝึกฝนและพัฒนาแรงงานงานไทยให้มีทักษะความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น พร้อมจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป"


ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานมุ่งเน้นพัฒนายกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านดิจิทัลต้องเร่งพัฒนาเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมในการทำงานในยุคดิจิทัล สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างชาญฉลาด พร้อมกับผลักดันให้ภาครัฐของไทยเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศและทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยมีการตั้งเป้าหมายในระยะ 5 ปี (2560-2565) เป็น “รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย” กพร. กระทรวงแรงงาน จึงใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

โครงการดังกล่าวทางบริษัทได้สนับสนุนซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ในการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีหน่วยฝึกอบรมของ กพร. จำนวน 81 หน่วยฝึก หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 20 หลักสูตร เช่น การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce) การพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ดำเนินการเปิดรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือผ่านการฝึกอบรมแล้ว ซึ่งมีจำนวน 6,855 คน

2.กลุ่มบุคลากรการฝึกและเจ้าหน้าที่ของ กพร. ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐรองรับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล มีหลักสูตรการฝึกอบรม 6 หลักสูตร มีจำนวนผู้สมัคร 420 คน โดยผู้สนใจสามารถนำหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม หรือหลักฐานการสมัครการเข้าฝึกอบรม ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย.2564 ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้แรงงาน ประชาชนทั่วไป และบุคลากร กพร. เข้าถึงซิมการ์ดในราคาถูกในการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ นำไปสู่การสร้างงานและจ้างงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...