xs
xsm
sm
md
lg

"นฤมล" พร้อมลุย สร้างแรงงานดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.แรงงาน แถลงความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ โทรคมนาคมแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างพลเมืองดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงว่า การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทยคือ การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย ได้เร่งให้เกิดธุรกิจและอาชีพใหม่ ซึ่งส่งผลให้คนทำงานในอนาคตจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ด้วยเช่นกัน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งการ Reskill และ Upskill อย่างเร่งด่วน ให้แรงงานมี Future Skill เพื่อรองรับ Future work สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิต บริการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีแผนพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเชื่อมโยงความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลให้รองรับความต้องการภาคเอกชน ซึ่งในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการยกระดับทักษะด้านดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยี โดยไมโครซอฟท์สนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะเชิงดิจิทัลในระดับพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ มุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัล เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันไมโครซอฟท์ได้มอบหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัล ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคใหม่ ทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจยุคใหม่ ให้บริการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวข้อ ฝึกอบรมทักษะออนไลน์ (Online Training) และยังมีแผนพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะได้จัดฝึกอบรมการใช้งานไมโครซอฟท์ ทีมส์ ให้แก่ผู้บุคลากรฝึกของ กพร. หน่วยฝึกทั้งประเทศ 82 แห่ง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรฝึกของ กพร. นำไปขยายผลฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กำลังแรงงานในพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ กพร. ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการซิมการ์ดพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์กับ กพร. สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในราคาย่อมเยา ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...