xs
xsm
sm
md
lg

Huawei ชี้การลงทุนไอซีทีในไทยเน้นด้านการเชื่อมต่อเป็นหลัก ส่วนคลาวด์เติบโต 3 เท่าในช่วง 3 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หัวเว่ย เผยข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน Global Connectivity Index (GCI) 2020 หวังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ผู้กำหนดนโยบาย และมีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงความจำเป็นในการลงทุนทางด้านไอซีทีต่อเนื่อง

โดยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านไอซีทีจากรายงาน GCI 2020 ระบุว่า ถึงแม้การลงทุนในประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปที่ด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถมองเห็นการเติบโตด้านเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยจะยังต้องเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมือง ทางฝั่งของภาคธุรกิจก็ยังคงลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

โดยอัตราการใช้งานเทคโนโลยีประมวลผลคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นตัวช่วยผลักดันเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับที่ 3 ในด้านความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอันดับ 1 และมาเลเซีย ซึ่งเป็นอันดับ 2 


นอกจากนี้ ภายในรายงาน Global Connectivity Index (GCI) 2020 ยังชี้ว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยให้แต่ละประเทศเพิ่มศักยภาพการผลิต เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีผ่าน 5 ระยะสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เริ่มตั้งแต่ 1.การเสริมประสิทธิภาพในแต่ละงาน มุ่งให้ความสำคัญต่อการติดตามงานแต่ละชิ้นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมต่อแบบพื้นฐาน 2.การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานผ่านคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

3.การเสริมประสิทธิภาพระบบ ตอกย้ำความสำคัญกับการปรับระบบการทำงานหลักให้มีความเป็นดิจิทัล 4.การเสริมประสิทธิภาพและความคล่องตัวขององค์กร ลดขั้นตอนการทำงานให้มาอยู่ในระบบดิจิทัล

สุดท้าย 5.การเสริมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในอีโคซิสเต็ม เพื่อให้อีโคซิสเต็มทั้งหมดก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัล และสามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว รองรับการจัดการแบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันข้ามอุตสาหกรรมของภาคส่วนต่างๆ ผ่าน 5G, IoT และหุ่นยนต์
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...