xs
xsm
sm
md
lg

AIS คุมเข้มพนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอไอเอส พร้อมรับมือการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ประกาศมาตรการควบคุมเพื่อดูแลพนักงาน พาร์ตเนอร์ ลูกค้า ลดความเสี่ยงจากการระบาด แนะนำลูกค้าหันใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง myAIS และ Online Store

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ เอไอเอสมีความห่วงใยและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร พาร์ตเนอร์ตัวแทนจำหน่ายและพาร์ตเนอร์ที่ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย

ในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย ดังนั้น จึงยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคน ตลอดจนพาร์ตเนอร์ ดูแลสุขอนามัยของตัวเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ส่วนรวม

สำหรับมาตรการสำคัญที่ประกาศใช้ทั้งสำหรับบุคลากรและพาร์ตเนอร์ ประกอบด้วย
1.แบ่งทีมพนักงานออกเป็น Team A และ Team B ให้สลับกันปฏิบัติงานในที่ทำการของบริษัทฯ และปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน โดยสลับตารางไปทุกสัปดาห์
2.งดการประชุมทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก อย่างเด็ดขาด โดยให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์ หรือ Online Conference Call แทน ส่วนการประชุมภายใน ให้หลีกเลี่ยงการประชุมรูปแบบปกติ โดยขอให้ใช้ Online Conference แทน
3.ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ ของ ศบค.
4.สำหรับพนักงานที่ให้บริการลูกค้าใน AIS Shop ร้านเทเลวิซ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมมีการตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือเพื่อให้บริการลูกค้า
5.ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานหลักตามตารางที่กำหนด ทั้งที่อาคารสำนักงาน รวมถึง AIS Call Center พร้อมตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เน้นย้ำการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงตลอดเวลา เช่น ที่จับประตู ลิฟต์ และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ 
6.ปรับเวลาเข้าออกในการปฏิบัติงานของพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีความแออัดสูง
7.จัดการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารเอไอเอส 1 และ 2 รวมถึงอาคารที่ทำงานอื่นๆ ในเครือเอไอเอสแบบ 100% โดยหากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส อาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
8.พนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน พร้อมรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

“คณะผู้บริหารกำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ โดยขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการคุณภาพจากเอไอเอสอย่างไม่ติดขัด พร้อมแนะนำช่องทางใช้บริการ Online ผ่านทางแอปพลิเคชัน my AIS และ AIS Online Store เพื่อความสะดวกในสถานการณ์ปัจจุบัน”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...