xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงาน กสทช. แนะวิธีการปรับจูนสัญญาณดิจิทัลทีวีในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายสัญญาณดิจิทัลทีวี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปรับปรุงโครงข่ายในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนในบางพื้นที่ไม่สามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ในบางช่วงเวลา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายดิจิทัลทีวีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแผนการปรับปรุงอยู่ในระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-20 ธ.ค.2563


โดยในวันที่ 23 พ.ย. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และในวันที่ 26 พ.ย.2563 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. หลังจากนั้น ประชาชนสามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิทัลทีวีได้เองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่า ที่บ้านรับสัญญาณดิจิทัลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีจะใช้เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่างๆ

จากนั้นให้ทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box โดยมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1.กดเมนูบนรีโมต 2.เลือกคำว่าตั้งค่า หรือติดตั้ง 3.เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และ 4.เลือก OK หรือคำว่าค้นหา เมื่อสัญญาณกลับมาก็จะทำให้สามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้อีกครั้ง

ส่วนทีวีที่ไม่ได้ใช้กล่อง Set Top Box หรือทีวีที่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้ในตัว ให้ประชาชนใช้รีโมตของทีวีกดเมนู หรือ Settings เข้าไปยังหน้าเมนูหลักแล้วเลือกคำที่จะนำไปสู่การตั้งค่าการรับชม เช่น ช่อง การปรับช่องการตั้งค่าทั้งหมด หรือการแพร่ภาพ จากนั้นเลือกคำสั่งทั้งหมดที่จะนำไปสู่การค้นหาสัญญาณ เช่น ตั้งค่า การปรับแต่ง ค้นหาช่อง หากมีเมนูอื่นที่ให้เลือกเพิ่มเติม ก็ให้เลือกคำที่เกี่ยวข้องกับคำเหล่านี้ เช่น ระบบค้นหา ค้นหาอัตโนมัติ จูนนิ่ง เริ่มต้น โดยเมื่อกดเข้าไปแล้วอาจพบรายละเอียดที่ต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อของทีวี ดังนั้น ให้มองหาเมนูที่มีคำเหล่านี้ เช่น อากาศ เสาอากาศ ดิจิทัล โดยกดคำว่า ตกลง ค้นหาถัดไป สแกนจากนั้นทีวีก็จะกลับมาดูได้เหมือนเดิม

แต่หากประชาชนใช้เคเบิลทีวี หรือดูทีวีผ่านจานดาวเทียมก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบสามารถดูทีวีได้ตามปกติ


สามารถตรวจสอบวัน-เวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณ โดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ Call Center 0-2070-0700


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...