xs
xsm
sm
md
lg

แกร็บส่งแคมเปญช่วยเหลือคนไทย ผ่าน ‘Grab Loves Thais’

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แกร็บ สานต่อโครงการ Grab Care สู่ ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ ครอบคลุม 4 ส่วนทั้งเกษตรกร ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์คนขับ และเด็กไทย ตอกย้ำพันธกิจมุ่งยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วใงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาแกร็บได้เข้าไปช่วยสนับสนุนชุมชน และช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบทั้ง พาร์ทเนอร์คนขับ ร้านค้า บุคลกรทางการแพทย์ พนักงาน และผู้ใช้แกร็บทุกคน

“แกร็บได้ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจหลักขององค์กรที่เรียกว่า “Grab For Good” เพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งที่ผ่านมาใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 1,240 ล้านบาท”

เพื่อเป็นการสานต่อความตั้งใจของแกร็บ ที่มุ่งหวังนำเทคโนโลยีมาช่วยคลายข้อจำกัดต่างๆ จึงได้เปิดโครงการ ‘Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย’ เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนในสังคมผ่าน 4 กิจกรรมหลัก

ประกอบไปด้วย 1.Grab Loves Locals ช่วยร้านค้าคนไทยกันนะ ด้วยการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กโดยการให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยโปรโมทร้านค้าคนไทยกว่า 500 ร้านที่อยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีโปรโมชันฟรีค่าส่งระหว่าง 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

2.Grab Loves Farmers ช่วยเกษตรไทยกันนะ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพส่งออกผ่านบริการ แกร็บมาร์ท (GrabMart) บนแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) ภายใต้ชื่อ ‘Farmers’ Market (ตลาดเกษตรกร) ณ จุดวางจำหน่าย 10 จุดหลักทั่วกรุงเทพฯ และยังมีแผนที่จะขยายการจัดจำหน่อยออกไปยังทั่วประเทศฯ ในเร็วนี้ๆ

3.Grab Loves Partners ช่วยพี่คนขับกันนะ ซึ่งแกร็บได้ผนึกความร่วมมือกับ 6 พันธมิตรจัดทำถุงยังชีพที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคจากแบรนด์ชั้นนำ จำนวน 40,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เพื่อมอบความห่วงใยและส่งต่อกำลังใจให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับของแกร็บทั่วประเทศ ตลอดเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2563

4.Grab Loves Children ช่วยเด็กไทยกันนะ โดยร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งต่อมื้ออาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กยากจนที่มีภาวะทุพโภชนาการภายใต้แนวคิด #มื้อนี้พี่เลี้ยง เพียงกดสั่งอาหารภายในร้าน ‘ทุพโภชนา’ บน GrabFood เพื่อส่งมอบเป็นมื้ออาหารเช้าให้กับเด็กๆ

ที่ผ่านมา แกร็บได้เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับกว่าแสนคน ร้านค้ารายใหม่กว่า 30,000 ร้านค้าให้ขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บ พร้อมเงินสนับสนุนการเพื่อช่วยร้านค้าคนไทยมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท และเพิ่มช่องทางขายผลไม้ให้แก่เกษตรกรไทย

โดยตั้งเป้าในการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านจำนวนการสั่งผลไม้ 40,000 ออเดอร์ภายในสิ้นปี รวมไปถึงการส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจผ่านถุงยังชีพให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม แกร็บ ยอมรับว่า ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการให้บริการในส่วนของ บริการรถรับ-ส่ง ที่มีสัดส่วนราว 30-35% ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับการลงทุนให้สอดคล้องกับการรักษาอีโคซิสเตมส์ในการให้บริการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น