xs
xsm
sm
md
lg

ปณท พร้อมส่งพัสดุต่างประเทศ หลังหลายประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไปรษณีย์ไทย ประกาศความพร้อมการส่งสิ่งของปลายทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) บริการ ePacket บริการ Courier Post และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ หลังมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก และการกลับมาให้บริการอีกครั้งของสายการบิน

จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยรวมทั่วโลกอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในหลายเส้นทางอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการกลับมาให้บริการไปรษณีย์ในหลายประเทศ ประกอบกับมาตรการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก

ทำให้ไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งหลักของไทย จึงได้มีประกาศรายชื่อปลายทางและบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการผ่านบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) บริการ ePacket บริการ Courier Post และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ ดังนี้

· บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) ส่งได้แล้ว 29 ปลายทาง โดยมีปลายทางที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มเติม อาทิ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
· บริการ ePacket ระหว่างประเทศ ส่งได้แล้ว 5 ปลายทาง ได้แก่ ภูฏาน จีน เกาหลีใต้ รัสเซีย สิงคโปร์
· บริการ Courier Post ส่งได้แล้ว 107 ปลายทาง อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน
· บริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ (Logispost World) ส่งได้แล้ว 31 ปลายทาง อาทิ ออสเตรเลีย จีน อิตาลี ญี่ปุ่น

โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้เหมาะกับสิ่งของและเงื่อนไขที่ต้องการส่งได้ โดยก่อนการฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางต่างประเทศทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบสถานะประเทศปลายทาง ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เพื่อให้มั่นใจสถานะของการเปิดให้บริการปลายทางต่าง ๆ ซึ่งการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal Life) ทั้งการทำงานจากที่บ้าน ลดการปฏิสัมพันธ์ในระยะใกล้ชิด ซื้อสินค้าออนไลน์ การใช้สังคมไร้เงินสด และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวัน ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตขึ้น และระบบขนส่งโลจิสติกส์เป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อและขับเคลื่อนสังคมเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

โดยพบว่าสิ่งของประเภท อาหารสำเร็จรูป หน้ากากผ้า เสื้อผ้า เครื่องสาน และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เป็นสิ่งของที่มีปริมาณการส่งผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศสูงที่สุด ซึ่ง ไปรษณีย์ไทย ได้เตรียมพร้อมสำหรับการส่งต่อสิ่งของระหว่างประเทศ จากทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการของผู้ใช้บริการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...