xs
xsm
sm
md
lg

ดีป้า เทงบ 90 ล้านบาท ช่วยสตาร์ทอัปฝ่าวิกฤต COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีป้า เร่งปรับงบประมาณตามนโยบายรวม.ดีอีเอส นำร่อง 90 ล้านบาท ส่งเสริมดิจิทัล สตาร์ทอัป ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ต้ังเป้า 47 ราย ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาดน้ัน ส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของไทย ท้ังน้ีดีป้า เล็งเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ในหลายกิจกรรม แต่ในสภาวะแบบนี้ เป็นอุปสรรคใน การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ และ การขยายธุรกิจพอสมควร

ดังนั้นในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัป ภายใต้มาตรการ ช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล depa Digital Startup Fund นำร่องงบประมาณ 90 ล้านบาท ตั้งเป้า ส่งเสริมทั้งสิ้น 47 ราย ครอบคลุม 6 เทคโนโลยีตอบโจทย์ประเทศไทย ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อการเงินและการ ธนาคาร และ เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ รวมถึง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

การออกมาตรการครั้งนี้เปิดการขานรับโจทย์ในการเร่งช่วยเหลือกลุ่มดิจิทัลสาร์ทอัปไทย โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีคําสั่งให้ดีป้า เร่งหามาตรการฟื้นฟูและเยียวยาโดยเร็ว ดีป้าจึงได้รื้องบปรับแผนทันที โดยให้ความสําคัญเร่งด่วนกับทุก ฟันเฟืองสําคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล เริ่มต้นที่กลุ่มสตาร์ทอัป และ ยังมีการเตรียมแผนปล่อยมาตรการเพื่อสู้ภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งสําหรับกลุ่ม SMEs ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ชุมชน เกษตรกร บุคลากรดิจิทัล คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่าเกษียณอายุ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สําหรับการประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม ภายใต้มาตรการ depa Digital Startup Fund นั้น มีแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก โครงการที่มีเป้าหมายการดําเนินการทั่วประเทศ ใน 6 เทคโนโลยีดิจิทัลสาขาเป้าหมาย และการพัฒนาโซลูชั่นตอบโจทย์เมืองอัจฉริยะ จํานวน 17 ราย แบ่งเป็น ระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2) 11 ราย และ ระยะเติบโตของธุรกิจ (S3) 6 ราย ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 23 มี.ค.– 3 เม.ย. 2563

รอบที่สองโครงการที่มีเป้าหมายดําเนินการในจังหวัดและสาขาเป้าหมาย ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต กระบี่ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ยะลา ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (แต่ละจังหวัดมีเทคโนโลยีเป้าหมายแตกต่างกัน) จํานวน 30 ราย แบ่งเป็น ระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2) 29 ราย และ ระยะเติบโตของธุรกิจ (S3) 1 ราย ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร 7 - 24 เมษายน 2563

“ดีป้าเล็งเห็นชัดว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ เมื่อคนต้องรักษา ระยะห่างแต่ทุกการดําเนินการยังต้องขับเคลื่อน หากประชาชนสามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ดีป้าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน“ นายณัฐพล กล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...