xs
xsm
sm
md
lg

แค่เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ ด้วย ‘Epson Business Inkjet’

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การปรับลดการใช้เครื่องจักรที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินท์ให้โลก กลายเป็นเรื่องสำคัญที่หลายองค์กร ต่างมีแนวโน้มที่จะร่วมผลักดัน เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน

ในองค์กรธุรกิจการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่องค์กรสามารถร่วมกันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เพราะด้วยเครื่องพิมพ์ยุคใหม่ของ เอปสัน ภายใต้แนวคิด ‘The Ecological Choice’ มาช่วยตอบโจทย์ในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เพราะยังไงการพิมพ์เอกสาร ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจ ดังนั้นในการเลือกเครื่องพิมพ์ ที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จะกลายเป็นทางเลือกสำหรับองค์กรธุรกิจที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ตามปกติแล้วเครื่องพิมพ์ที่ถูกเลือกใช้งานภายในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบเลเซอร์ ที่ใช้พลังงานความร้อน และผงหมึกมีราคาแพง


‘เอปสัน’ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาตอบโจทย์งานพิมพ์สำหรับองค์กรธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ที่มีการพ่นหมึกแบบใช้แรงดันไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องพิมพ์ทั่วไปใช้หัวพิมพ์แบบใช้ความร้อนทำให้กินไฟมากกว่า

ด้วยเหตุนี้เครื่องพิมพ์ของเอปสัน จึงใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในสำนักงานทั่วไปถึง 85% เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO2 ที่น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถึง 85%


นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยังใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ทั้งหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ซับหมึก ทำให้เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีขนาดใหญ่กว่า จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมากกว่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันถึง 59%สำหรับในแง่ของการใช้งาน ปัญหาความเร็วในการพิมพ์เลเซอร์เร็วกว่า กลายเป็นว่าปัจจุบันเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีความเร็วในการพิมพ์ที่สูงกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์แล้ว ด้วยการที่สามารถพิมพ์ได้ 100 หน้าต่อนาที พร้อมยังรองรับการพิมพ์ 2 หน้า ทำให้คุ้มค่าในการใช้กระดาษมากที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...