xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอทีปักหลัก Digital Thailand Big Bang 2019 โชว์เทคโนโลยล้ำสมัย “TOT 360° CONNECT”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอที ประกาศก้าวสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ นํานวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Services พร้อมแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเตรียมจัดแสดงในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ภายใต้คอนเซ็ปท์ TOT 360° CONNECT เพื่อชีวิตล้ําสมัย ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

พิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอทีได้สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อร่วมผลักดันขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างประโยชน์ต่อภาคประชาชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ

“TOT 360° CONNECT ที่ทาง ทีโอทีจัดขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพทางด้านโครงข่าย โทรคมนาคมดิจิทัล บริการดิจิทัล แอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะทําใหชีวิตตล้ําสมัยได้อีก”

ภายในบูธ ทีโอทีแบ่งเป็น 8 โซนได้แก่ Connecting Digital Cities เมืองจําลองอัจฉริยะเมืองแห่ง อนาคตที่เชื่อมสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเทคโนโลยี, Connecting Digital Security, Connecting Digital Home, Connecting Digital Health Services, Connecting Digital Business, Thailand ASEAN Digital Hub, Connecting Digital Agriculture และ Connecting Digital Education


โซนที่น่าสนใจคือ Connecting Digital Agriculture ที่นําเสนอการทํางานของระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ด้วย แอปพลิเคชั่นที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ sensor ซึ่งจะตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจําลองนาข้าว และ บ่อเลี้ยงกุ้งทั้งนเี้พื่อตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้ภาคการเกษตรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ทําเกษตรเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ยังมีโซน Connecting Digital Education ที่นําแพลตฟอร์มมาสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีไอเดียได้เรียนรู้พัฒนาจากของจริง จากโครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ซึ่งภายในงาน ทุกคนจะได้พบกับไอเดียสุดสร้างสรรค์ คือ โครงการ “TOT Chatbot” โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.ทีโอที ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการ “ระบบรายงานโรคข้าว” โดยความร่วมมือระหว่าง ธกส. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และโครงการ “Transportation Management” โดย มหาวิทยาลัยบูรพา

บูธทั้งหมดสามารถเข้าชมชีวิตที่ล้ําสมัย TOT 360° CONNECT จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ บูธหมายเลข P6-P7 ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา เวลา 10.00 น. – 20.00 น. และมาร่วมก้าวไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีอันล้ําสมัยไปพร้อมกันกับ ทีโอที หนึ่งในผู้นําด้านการให้บริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนําของประเทศSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...