xs
xsm
sm
md
lg

ETDA เปิดศูนย์ AJCCBC พัฒนาคนไซเบอร์อาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงดีอี มอบหมาย ETDA สร้างศูนย์พัฒนาคนไซเบอร์อาเซียน หลังภูมิภาคอาเซียน-ญี่ปุ่น ไว้วางใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ผุด 3 หลักสูตรอบรมหวังสร้างบุคลากรไซเบอร์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ AJCCBC ตามมติที่ประชุม TELMIN-Japan หรือการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ฯ นี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านงบประมาณ และองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ศูนย์ AJCCBC มีกำหนดจัดการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของอาเซียน ครั้งแรกในวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ซึ่งประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับหลักสูตรที่จะใช้จะมีด้วยกัน 3 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร CYDER (Cyber Defense Exercise with Recurrence) ที่เน้นการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว และปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศด้วย จัดมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมกว่า 5,000 คนจากมากกว่า 1,500 องค์กร

2. หลักสูตร Forensics เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจากการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งความรู้พื้นฐาน และการลงมือปฏิบัติ และ 3. หลักสูตร Malware Analysis ที่จะเป็นการวิเคราะห์มัลแวร์ประเภทต่างๆ ตามเทรนด์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเนื้อหาหลักสูตรเหล่านี้จะอัปเดตทุกปีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถรองรับการรับมือกับภัยคุกคามประเภทใหม่ๆ ได้ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของหน่วยงานที่ต้องมีความรู้เพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอร์

“ไม่เพียงแค่ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในอาเซียน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ประสบปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมา ETDA ได้จัดงาน “ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) Training Preparation and ASEAN’s Critical Information Infrastructure Workshop” เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมของศูนย์ AJCCBC และจัด Workshop เรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ของอาเซียน ซึ่งที่ประชุมให้สนใจในหลักสูตรของศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก พร้อมเสนอแนะให้เพิ่มการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพัฒนาบุคลากร ยังได้หารือถึงประเด็นความร่วมมือต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการร่วมกันพัฒนาแนวทางจัดการกับข้อมูลภัยคุกคามให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นางสุรางคณา กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีอีกหัวข้อหลักที่กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศไทย ให้ความสำคัญ คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ โดยปัจจุบัน บางประเทศในอาเซียนยังอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของตน ซึ่งนอกจากเรื่องศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC)

ประเทศไทยโดย ETDA ยังได้รับดำเนินการโครงการกำหนดแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Critical Information Infrastructure Protection Framework) ที่ได้รับความไว้วางใจจากอาเซียน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...