xs
xsm
sm
md
lg

กสทช. ย้ำพาดสายสื่อสารต้องปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช. เรียกประชุมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อย้ำมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือประสบอันตรายจากสายสื่อสารที่พาด สามารถแจ้งมาที่ Call Center สำนักงาน กสทช. โทร. 1200 ฟรี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีปรากฏตามข่าวใน นสพ. ว่ามีผู้เสียชีวิตจากสายโทรคมนาคม และสำนักงาน กสทช. ได้ประสานงานให้บริษัทเจ้าของสายเข้าไปรับผิดชอบต่อผู้เสียหายแล้วนั้น

วันนี้ (3 พ.ค. 2561) สำนักงาน กสทช. จึงเชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เข้ามาประชุมเพื่อย้ำถึงมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงทำความเข้าใจ เพื่อให้การพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการทุกรายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม ไม่รกรุงรัง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. เตรียมลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารระหว่างทาง ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สายสื่อสารบาดคอผู้ขับขี่จักรยานยนต์จนเสียชีวิต โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสายที่ไม่ได้รับอนุญาต และสายที่ไม่มีเจ้าของเพื่อนำออกจากเสา และตรวจสอบระดับการพาดของสายสื่อสารว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ กสทช. กำหนดหรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ขณะที่สายสื่อสารที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เป็นสายของบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ซึ่งเป็นสายที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช. แต่เกิดเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสายขาด จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แต่ในเบื้องต้น บริษัท 3BB ได้เยียวยาผู้เสียหายแล้ว และติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

สำหรับมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. นั้น ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทุกรายจะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของสำนักงาน กสทช.

มาตรฐานการพาดสาย กรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนน ต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสายข้ามถนน การพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจน เพื่อแสดงตน

นายฐากร กล่าวว่า กรณีประชาชนพบสายสื่อสารที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน หรือได้รับอันตรายจากสายสื่อสาร สามารถแจ้งมายัง Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี หรือแจ้งไปที่การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1130 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 1129 ก็ได้ เมื่อรับเรื่องสำนักงาน กสทช. จะประสานงานกับผู้ประกอบการเจ้าของสายให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ยังได้ย้ำให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทุกราย จะต้องกำชับการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงที่บริษัทของตนไปจ้าง เพื่อให้ดำเนินการติดตั้ง และพาดสายสื่อสารให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่สำนักงาน กสทช. และการไฟฟ้าฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

“กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือประสบอันตรายจากสายสื่อสารที่พาดผ่าน หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไม่รีบดำเนินการแก้ไข สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการ เช่น ตัดสายสื่อสารที่ก่อให้เกิดอันตรายนั้น รวมถึงจะลงโทษทางปกครองกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวด้วย”


กำลังโหลดความคิดเห็น