xs
xsm
sm
md
lg

“ทีโอที” พาเด็กด้อยโอกาสชมคิดส์ซาเนีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีโอที เปิดโลกแห่งความฝันในงานวันเด็ก นำน้องๆ ร.ร.เศรษฐเสถียร และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก บุก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมชั้นนำ โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดกิจกรรมมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เปิดโลกกว้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กไทยร่วมกิจกรรมพิเศษ นำเยาวชน พร้อมคณะครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 คน และเยาวชนพร้อมคุณครูจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ครูหยุย) จำนวน 60 คน ไปทัศนศึกษาเปิดโลกแห่งจินตนาการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ที่ศูนย์การเรียนรู้ และความบันเทิงระดับโลก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559

นางพิมพ์วิมล กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 ของ ทีโอที ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ ด้วยการเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเพื่อให้เด็ก และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

โดยในปีนี้ ทีโอที ได้จัดกิจกรรมพิเศษกว่าทุกปี ซึ่งจะสอดรับต่อคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบคำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ให้แก่เยาวชนไทย ใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สำหรับกิจกรรมปีนี้ ทีโอที ได้นำน้องๆ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จำนวนกว่า 100 คน ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงระดับโลก คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ จากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และน้องๆ จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้สร้างฝันสร้างจินตนาการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพ เป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมอง และเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่น้องๆ โดยการเล่นเป็นบทบาทสมมติตามที่น้องๆ ฝันอยากจะเป็นส่งเสริมให้น้องๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

สำหรับคิดส์ซาเนีย เป็นศูนย์ที่เยาวชนสามารถเล่นสนุก และพร้อมกับการได้เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการสมมติบทบาทเป็นสาขาอาชีพที่เยาวชนฝันอยากจะเป็น ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้เด็กได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยพัฒนาให้โลกน่าอยู่

ทั้งนี้ คิดส์ซาเนีย ในประเทศไทย นับเป็นสาขาที่ 12 ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ที่สุดในโลก โดยการสร้างเป็นเมืองจำลองย่อส่วนที่สมจริง ประกอบด้วย ถนนหนทาง อาคาร บริการสาธารณูปโภค และยานพาหนะ เหมาะสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 4-14 ปี โดยภายในคิดส์ซาเนีย เด็กๆ จะได้เล่น และสัมผัสประสบการณ์ทำงานเหมือนผู้ใหญ่ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติในอาชีพต่างๆ กว่า 80 อาชีพ โดยภายในศูนย์การเรียนรู้นี้เด็กๆ จะเล่นสวมบทบาทกิจกรรมในความฝัน มีการจ่ายเงินสมมติเป็นค่าตอบแทนของการทำงาน และนำเงินสมมติไปจ่ายชำระค่าใช้จ่าย

การจัดงานวันเด็กของ ทีโอที ประจำปี 2559 เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ทีโอที คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีสร้างจินตนาการสร้างฝัน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

Company Related Link :
ทีโอทีInstagram


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...