xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐ-องค์กรเอกชน หวังต่อยอด ปี 2 โครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ภาครัฐ-องค์กรเอกชนผนึกกำลัง จัดโครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง’’ หวังรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รับรู้ถึงปัญหาที่ตามมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และสร้างทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหา พร้อมเสนอแนวทางจัดโครงการต่อเนื่อง

สำหรับโครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง เกิดมาจากความร่วมมือกันขององค์กรต่างๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โมชั่น พิคเจอร์ส แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (MPA) และ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด

โดยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษ ด้วยหวังว่าคนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จะได้รับรู้ถึงปัญหา และผลเสียของการละเมิดลิขสิทธิในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่มีการเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในประเทศ และสร้างภาพลักษณ์อันดี ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” เป็นแคมเปญเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิทางออนไลน์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิทางออนไลน์ แคมเปญนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ผลสรุปอัตราการละเมิดลิขสิทธิทางออนไลน์ในประเทศไทยโดยรวมมีประมาณ 76% และเกือบ 50% ละเมิดลิขสิทธิทุกๆ เดือน หรือมากกว่านั้น และมากกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งหมด ใช้งานลิขสิทธิบ้างตามแต่โอกาส ซึ่งเพลงและภาพยนตร์มีอัตราเฉลี่ยการละเมิดสูงสุด ตามมาด้วยการละเมิดลิขสิทธิด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และรายการโทรทัศน์

จึงอยากให้ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มต้นที่การเกิดความตระหนักและความรู้ แล้วเกิดความเชื่อและทัศนคติ ท้ายที่สุดจึงเกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ก็จะมีการสานต่อ โครงการดังกล่าวภายใต้แนวทางใหม่ คือ 1. ให้ดำเนินโครงการ “โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง’’ ต่อโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 14-25 ปี 2. เน้นการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิทางออนไลน์ การ์ตูนอนิเมชัน คลิปวีดีโอ และเกมส์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเข้าถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่

3. ศึกษาผลกระทบในจุดนี้ไม่ใช่การเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่เป็น อิทธิพลที่มีผลต่อความคิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิทางออนไลน์ และเพื่อให้โครงการได้ผลมากขึ้น จำเป็นต้องมีการผลักดันทางอื่น ร่วมด้วย เช่น การบังคับใช้ทางกฎหมาย และ 4. พิจารณาวิธีที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลทางดิจิตอลที่ถูกลิขสิทธิ์ให้ง่ายขึ้น และคนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสม

Company Relate Link :
โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง

CyberBiz Social

Instagram


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...