xs
xsm
sm
md
lg

ซีเอสล็อกอินโฟเชื่อองค์กรไทยลงทุนไอซีทีต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ซีเอสล็อกซ์อินโฟ เชื่อปีนี้การลงทุนด้านไอซีทียังคงมีต่อเนื่อง การเติบโตรายได้ใกล้เคียกับปีที่ผ่านมาในระดับซิงเกิลดิจิ เผยผลประกอบการรวมปี 54 อยู่ที่ 2,481 ล้าน กำไรสุทธิ 323 ล้าน เตรียมปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.27 บาท

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผลประกอบการปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 เท่ากับ 323 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.54 บาทต่อหุ้น โดยได้ทำการหักค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท แบ่งเป็น ผลกระทบจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 23 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 37 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 80 ล้านบาทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 243 ล้านบาท

"ผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้น ถึงเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไอซีที ธุรกิจวอยซ์และโมบายคอนเทนต์ ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท แม้จะมีบางกลุ่มธุรกิจที่ขาดทุนบางอย่างกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณาย่อยที่ขาดทุน 6-7 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วเติบโตซิงเกิลดิจิตามที่มองไว้เมื่อต้นปี ถึงแม้จะคิดว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม แต่ลูกค้าของเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเท่าไรนัก"

นายอนันต์ กล่าวอีกว่า ทิศทางการทำธุรกิจในปี 2555 ในภาพรวมแล้ว อัตราการเติบโตจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขซิงเกิลดิจิ ใกล้เคียงกับการเติบโตของจีดีพี กลุ่มธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักก็ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการไอซีที ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) โดยมีความแตกต่างอยู่ตรงที่เป็นการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่มีการใช้งานแบบ ผสมผสานของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท มีลูกค้าทีเป็นบริษัททั้ง เล็ก กลางและใหญ่ รวมกัน ประมาณ 4,000 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 30-35% ในบริษัทขนาดกลางและใหญ่

"ปีนี้ การลงทุนทางด้านไอซีทีของลูกค้ายังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวันนี้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นบริการสาธานูปโภคไปแล้ว"

โดยในธุรกิจวอยซ์ อินโฟ เซอร์วิส แอนด์โมบาย คอนเทนต์ เซอร์วิส แม้ว่าการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ในปัจจุบันยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟน บริษัทได้ทำการพัฒนาบริการทางด้านออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยอดขายส่วนนี้ ยังมีน้อย เนื่องจากในประเทศไทยการซื้อสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

"รายได้รวมน่าจะเติบโตได้ถึง 7% จากไตรมาสก่อน โดยรายได้ยังมาจากลูกค้าเอไอเอสเป็นหลัก มีลูกค้าในกลุ่มดีแทคและทรูมูฟเพิ่มบ้าง ปีนี้จะเห็นการออกแอปพลิเคชันใหม่สำหรับสมาร์ทโฟนใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มีประมาณ 10 แอปพลิเคชัน"

สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง เนื่องจากผู้ลงโฆษณามีทางเลือกในการลงโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์หรือ อินเทอร์เน็ตได้ถูกกว่า ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ดังนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้สื่อโฆษณา บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาระบบบริการด้านโฆษณาสินค้า แบบออนไลน์ และการซื้อ-ขาย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในหลายรูปแบบ ซึ่งบริการเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำเสนอรูปแบบการขายโฆษณาได้หลากหลายมากขึ้น จะเห็นการทยอยเปิดเว็บไซด์ในรูปแบบต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ

"รายได้ต่อหน่วยของการบริการด้านออนไลน์ยังค่อนข้างต่ำ ทำให้รายได้รวมของธุรกิจกลุ่มใหม่นี้ยังไม่มากพอที่จะชดเชยรายได้ที่ลดลงของการโฆษณาสมุดหน้าเหลืองได้ โดยในระยะสั้นบริษัทคาดว่าสามารถชดเชยรายได้หรือกำไรที่ลดลงได้จากบริการด้านคอลเซ็นเตอร์"

ส่วนแผนการลงทุนในปีนี้นั้น จะมีการลงุทนในส่วนของกลุ่มไอซีทีประมาณ 100-160 ล้านบาท ทางธุรกิจวอยซ์และโมบายคอนเทนต์ 5-10 ล้านบาท และสมุดหน้าเหลือง 20-30 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ทั้งนี้เงินปันผลเสนอจ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เมื่อคิดรวมทั้งปีแล้ว ทางบริษัทมีการปันผลรวมทั้งสิ้น 0.54 บาทต่อหุ้น

Company Relate Link :
CS Loxinfo
กำลังโหลดความคิดเห็น