xs
sm
md
lg

ทีโอทีหนุนไอซีทีล้างบางเว็บหมิ่น

เผยแพร่:

ทีโอทีทุ่มงบ 43.65 ล้านบาท ลงทุนระบบและอุปกรณ์ศูนย์ ISOC หนุนไอซีทีเร่งกำจัดเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เผยไม่ได้สนับสนุนฟรี แต่อยู่ระหว่างตีราคาค่าเช่าระบบเบื้องต้นเสนอเดือนละ 2 ล้านบาทนาน 3 ปี

นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอที ได้ลงทุน วางระบบและอุปกรณ์เพื่อใช้งานในโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Security Operation Center (ISOC)จำนวน 43.65 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวไอซีทีจะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่ทีโอทีเป็นแบบรายเดือน ไม่ได้เป็นการสนับสนุนฟรี

ทั้งนี้ทีโอทีได้เสนอค่าเช่าระบบ ISOC เป็นมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับระยะเวลาเช่านาน 3 ปี ขณะนี้ไอซีทีอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าเช่าที่เป็นธรรมแก่ทีโอที โดยจะต้องคำนึงถึงค่าอุปกรณ์ ค่าดำเนินการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา และค่าเช่าบริการเครือข่าย เป็นต้น

สำหรับงบประมาณการลงทุน ISOC จำนวน 43.65 ล้านบาท นั้นเป็นคนล่ะส่วนกับงานวางระบบไอทีในศูนย์ราชการในพื้นที่กระทรวงไอซีที จำนวน 20 ล้านบาท โดยในส่วนวางระบบศูนย์ราชการไอซีทีได้ทยอยจ่ายเงินให้แก่ทีโอทีแล้วบางส่วน ซึ่งโครงการนี้ไอซีทีขอแบ่งจ่ายจำนวน 4 งวด

นายวรุธกล่าวต่อว่า ทีโอทีเช่าระบบสำหรับใช้งาน ISOC แก่ไอซีทีประกอบด้วย บริการเครือข่ายและค่าเช่าศูนย์ Internet Data Center พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานรับแจ้งเบาะแส ,ระบบการใช้งานเพื่อการสืบค้นข้อมูล 1 ระบบ, ระบบจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูลเบาะแส พร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ปริมาณข้อมูล (Tarffic Analysis Engine)จำนวน 1 ระบบ ,อุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายของห้องปฏิบัติการจำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ทีโอทียังได้ติดตั้งอุปกรณ์จอแสดงข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 12 ช่องทาง จอแสดงข้อมูลขนาดกลางไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง และอุปกรณ์การประชุม

“การดำเนินการขยายระบบและติดตั้งอุปกรณ์ ISOCก็เพื่อรองรับนโยบายของไอซีที ที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ไม่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง “นายวรุธกล่าว

ทั้งนี้ในปี 2552 กระทรวงไอซีทีวางงบประมาณสำหรับการติดตามเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม โดยศูนย์ ISOC มากกว่า 80 ล้านบาท โดยมุ่งหวังดำเนินการเก็บฐานข้อมูลผิดกฎหมาย 3 ส่วน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังเกี่ยวกับ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.เฝ้าระวังทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และ 3.เฝ้าระวังเกมออนไลน์ การพนันบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ศูนย์ ISOC ได้เปิดดำเนินการแล้ว  และได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์ไม่หมาะสมแล้วกว่า 2,000 เว็บไซต์ ศูนย์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไอซีทีคอร์ป ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสมมาก่อนแต่ก่อนไม่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลหรือประสานงานกับหน่วยงานใด  แต่หลังตั้งเป็นศูนย์ ISOC เจ้าหน้าที่จะต้องประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ไอซีที เตรียมเปิดเลขหมายคอลเซ็นเตอร์ 1122 เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งเมื่อพบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

Company Related Links :
TOT
MICT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...