xs
xsm
sm
md
lg

ยกเลิกบัตร ป.ป.ส.ทีมปลัดอำเภอพร้อมพวกเรียกรับสินบนแก๊งค้ายา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. ลงดาบ ปลัดอำเภอ และทีม อส. ยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมเร่งดำเนินการ จนท.รัฐ ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดทุกกรณี

วันนี้ (27 ต.ค.) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงกรณี ปลัดอำเภอ และทีม อส. รวม 6 นาย ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เรียกรับผลประโยชน์จากแก๊งค้ายาเสพติด ซึ่งในที่นี้ ปลัดอำเภอหรือเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

นายวิชัย กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ การจับบุคคลจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบโดยไม่ชักช้า และจะต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือส่งตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนโดยทันที และหากจะใช้อำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับเพื่อสืบสวนสอบสวน ก็สามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้อำนาจควบคุมตัวจะต้องเป็นผู้เดียวกับที่ใช้อำนาจจับกุม โดยสามารถควบคุมตัวเพื่อขยายผลไม่เกิน 3 วัน และต้องแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ ภายหลังจากมีการใช้อำนาจดังกล่าวแล้วจะต้องรายงานให้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน

“กรณีดังกล่าวพบว่า ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุด เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส จริงแต่มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงได้มีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะได้ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กำหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเป็นการกำกับติดตามการใช้อำนาจไม่ให้เกิดการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน”

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย ทำลายนายทุนที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งการเอาจริงในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65) ที่ผ่านมา พบเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 323 เรื่อง ตรวจสอบแล้วจำนวน 249 เรื่อง จับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวม 27 ราย ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่า 33 ล้านบาท ทั้งนี้ ตนได้เร่งดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีไม่มียกเว้น
กำลังโหลดความคิดเห็น