xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์ จับมือ ททท. ยกระดับมาตรฐานเรือนจำท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมวันนี้ (20 พ.ค.) ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด  นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จับมือกรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และการยกระดับมาตรฐานเรือนจำ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางวันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมพิธีและกล่าวเจตนารมณ์ร่วมกัน พร้อมนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

นายชาญ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ ประสานความร่วมมือกับ กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพัฒนาพื้นที่เรือนจำทัณฑสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้พลั้งพลาด ได้ฝึกทักษะความชำนาญด้านการเกษตร และวิชาชีพที่ส่งเสริมงานบริการ เช่น การทำอาหารและเครื่องดื่ม การชงกาแฟ บริการนวด ตกแต่งสวนการแปรรูปผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการฝึกงานบริการการเป็นมัคคุเทศก์ โดยกรมการท่องเที่ยวได้ร่วมมือในการยกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ที่มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรและส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ

โดยที่ผ่านมา มีเรือนจำท่องเที่ยวเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจำกลางระยอง , ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง , เรือนจำชั่วคราวเขาบิน สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี , ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา และ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด และในปีต่อๆไป กรมราชทัณฑ์มีแผนเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเพิ่มเติม เช่น เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง สังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก , เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู , ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง , เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย

นายชาญ กล่าวปิดท้ายว่า กรมราชทัณฑ์ มีความเชื่อ ความหวัง และความฝันว่าเรือนจำท่องเที่ยวทุกแห่ง จะเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สามารถจะสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่สุจริตของผู้พลั้งพลาดภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ และเป็นคนดี มีคุณค่าของสังคมตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น