xs
xsm
sm
md
lg

กรมราชทัณฑ์เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติแล้ว ยกเว้นเรือนจำที่ยังระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา) พบผู้ต้องขังติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 3 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับเข้าใหม่จากภายนอกจึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 326 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 91.1% กลุ่มสีเหลือง 8.6% และกลุ่มสีแดง 0.3% มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 92,204 ราย หรือ 96.7%ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 95,234 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 206 ราย หรือ 0.21%ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากไม่พบเรือนจำระบาดใหม่อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพบว่ายอดผู้ต้องขังติดเชื้อลดน้อยลงอย่างมาก โดยเรือนจำและทัณฑสถานสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการป้องกันเชื้อ การควบคุมการระบาดการตรวจคัดกรองหาเชื้อ การรักษาที่รวดเร็ว และการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังให้ครบโดสทุกราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอาการผู้ป่วยหนัก ซึ่งจะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้วจำนวน 246,374 ราย หรือคิดเป็น 92.14% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 267,392 ราย

โดยขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติแล้ว ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยญาติต้องจองคิวเยี่ยมล่วงหน้า และต้องได้รับวัคซีนครบโดส พร้อมแสดงผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ ส่วนญาติที่เดินทางมาไม่ได้ หรือเรือนจำที่ยังพบการระบาดยังคงเปิดเยี่ยมแบบออนไลน์ และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตามปกติ

สอบถามข้อมูลการเปิดเยี่ยมเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th ช่องทางไลน์กรมราชทัณฑ์ (@thaidoc) หรือ Call Center หมายเลข 02-9672222