xs
xsm
sm
md
lg

คุมประพฤติรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “เมาขับ จับติด EM”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - กรมคุมประพฤติ ร่วมภาคีจัดกิจกรรมสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นำผู้ถูกคุมประพฤติช่วยงานจิตอาสา รณรงค์เมาไม่ขับ

วันนี้ (11 เม.ย.) บริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดย “กรมคุมประพฤติ” ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ภายใต้โครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดกฎหมาย อันมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา โดยการอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น กฎหมายจราจร พิษภัยของการดื่มสุรา และมีการจัดให้ทำงานบริการสังคม อาทิ การทำความสะอาดสถานที่ ป้ายจราจร การบริจาคโลหิต ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้กระทำผิดกฎหมายอันมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและถูกคุมความประพฤติ ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถให้มีจิตสำนึกต่อตนเองและผู้อื่น และตระหนักถึงผลเสียของการขับรถขณะเมาสุรา พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ได้บูรณาการร่วมกับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก, มูลนิธิเมาไม่ขับ, สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง, สำนักงานเขตดินแดง, โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน, ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันป้องกันและลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมทาสีขอบทางเท้าบริเวณถนนรัชดาภิเษก และแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติตระหนักถึงปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถขณะเมาสุรา แม้ในปี 2564 จะมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีการจำกัดการเดินทาง การปิดสถานบันเทิง งดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงมีการตั้งด่านตรวจบูรณาการป้องกันควบคุมโรคและบังคับใช้กฎหมาย ทำให้พฤติกรรมดื่มแล้วขับลดลง แต่ปัจจุบันมีการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะมีการใช้รถใช้ถนน ทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้กรมคุมประพฤติ ร่วมอำนวยความสะดวก ดูแลการเดินทางของประชาชนให้กลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมคุมประพฤติจึงได้สั่งการให้สำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายจิตอาสา สนับสนุนการดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การทำงานบริการสังคมที่ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางแยก ทางร่วม ของถนนสายหลักและสายรอง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนการให้บริการประชาชนที่จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น ซึ่งกรมคุมประพฤติ หวังว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะลดลง และประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบหน้าครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น