xs
xsm
sm
md
lg

ศปถ.ตั้งวอร์รูมคุมเข้มอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถนนสายต่างๆ เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่น มีการชะลอตัวและติดขัดในบางเส้นทาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ดำเนินการเข้มข้นในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมประสานสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ซึ่ง ศปถ. ได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นมาตรการทางสังคม สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจบนถนนสายหลัก ด่านชุมชนและจุดสกัดบนสายรอง ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ จุดตัดทางรถไฟ จุดกลับรถ ทางร่วม ทางแยก เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ การไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัย ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนด โดยเน้นดูแลถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการคุมเข้มถนนสายรอง เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน รวมถึงประสานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ นอกจากนี้ ศปถ. ยังได้ประสานการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การแจ้งเหตุและการส่งต่อผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่ง ศปถ. จะได้แถลงข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันในช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2565 และแถลงสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM" เวลาประมาณ 10.15 น. เป็นต้นไป ตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนการประชุมหารือกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเน้นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า ศปถ. ได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยนำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ บทเรียน และปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ปภ. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi (Government Big Data Institute) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2565 และจัดทำข้อมูลสรุปในรูปแบบ Dashboard ระบุข้อมูลสำคัญ อาทิ จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวนผู้เสียชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แผนที่จุดเกิดเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสภาพถนน เวลาที่เกิดเหตุ ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุกับจุดตรวจและโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถเข้าดูข้อมูลและดาวน์โหลดได้ทางหน้าเว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย