xs
xsm
sm
md
lg

แจ้งทุกหน่วยส่งข้อมูลแต่งตั้ง “สว.- รอง ผกก.” ภายใน 23 พ.ย.ออกคำสั่งพร้อมกัน 30 พ.ย.มีผล 1 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบช.สกพ.แจ้งทุกหน่วยจัดส่งข้อมูลการแต่งตั้งระดับ สว.- รอง ผกก.วาระปี 64 ภายใน 23 พ.ย. มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกัน 30 พ.ย. มีผล 1 ธ.ค.นี้

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.231/7599 ลงวันที่ 18 พ.ย. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ใจความว่า ตามที่ ตร. มีหนังสือ ที่ 0009.231/ว 28 ลง 14 ต.ค. 64 แจ้งเวียนแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564โดยให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. และ รอง ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เสนอ ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 10 พ.ย. 64 สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจใน บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นในวันที่ 12 พ.ย. 64 แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ในวันที่ 13 พ.ย. 64 เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลบังคับใช้มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

“ตร. มีบันทึกลง 18 พ.ย. 64 ให้หน่วยและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้ 1. หน่วยหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการพิจารณาข้อมูลการแต่งตั้งหรือการเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม ให้สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายในวันที่ 23 พ.ย. 64 2. มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันในวันที่ 30 พ.ย. 64 โดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันในวันที่ 1 ธ.ค. 64” หนังสือดังกล่าว ระบุ

ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) นั้น ให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail และให้ดำเนินการตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการโดยเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น