xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กปั๊ด” พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านฯ จัดทุนการศึกษาให้กับลูกตร. ที่เสียชีวิต-ทุพพลภาพ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิตMGROnline - สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติยศและเป็นขวัญกำลังใจ แก่ทายาทตำรวจที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 1 โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามดำริของผู้บังคับบัญชาตำรวจ ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ทุ่มเท เสียสละ ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป การที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นตามโครงการ ฯ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประกอบคุณงามความดี ทั้งยังเป็นการดูแลสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้กับทายาทและครอบครัวของผู้กล้าดังกล่าว

ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่าน และขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดี ๆ เช่นนี้

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มีดำริว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตำรวจ และมีความภาคภูมิใจที่หัวหน้าครอบครัวของพวกเรารับราชการตำรวจ อันเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทุ่มเททั้งเวลาและชีวิต เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน ทั้งนี้ บ่อยครั้งเรามักจะได้ทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะมีผลกระทบต่อองค์กรและประเทศชาติแล้ว ผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดย่อมหมายถึงการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง

ด้วยนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่ต้องการให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดจนทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาของทายาทข้าราชการตำรวจผู้เสียสละทุกท่าน

โดยการจัดงานในปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้ต้องออกจากราชการ ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 50 ทุน ทุนละ 50, 000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2, 500, 000 บาท

ทั้งนี้ ได้มีทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิต และบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับทุนในพิธีจำนวน 10 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวและทายาทของ พล.ต.ต.อิสระพงศ์ กุลจินดา , ครอบครัวและทายาทของ พล.ต.ต.วิรัตน์ชัย น้อมระวี , ครอบครัวและทายาทของ พ.ต.ท.ชัชวาล แท่งทอง , ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.จิระศักดิ์ อดทน , ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.เชาว์ พิมพะกุล

ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.สุชิน แดนไธสง , ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.อ.ภาสวี ศรีชัย , ครอบครัวและทายาทของ ร.ต.ต.ชัยรัตน์ ผิวงาม , ครอบครัวและทายาทของ ด.ต.ภาสวี ศรีชัย , ครอบครัวและทายาทของ จ.ส.ต.อาสาฬ เกตุจำปา

โดยมี พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ อุปนายกสมาคม ฯ และ พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง ให้เกียรติร่วมในพิธี
กำลังโหลดความคิดเห็น