xs
xsm
sm
md
lg

“ราชทัณฑ์” วางมาตรการเข้ม ดูแลพื้นที่รอบเรือนจำทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดเหตุเผาทรัพย์สินราชการอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “อายุตม์” กำชับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตรวจตราพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ พร้อมวาง 5 มาตรการปัองกันเหตุวางเพลิงซ้ำรอย

วันนี้ (3 มี.ค.) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ได้สั่งการกำชับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการและเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ เน้นย้ำ ผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน ต้องดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดในทุกด้าน ชี้ หากเกิดเหตุซ้ำ ถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
 
นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ป้ายและทรัพย์สินของราชการ บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก กรมราชทัณฑ์ได้วาง 5 มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้น โดยให้เรือนจำและทัณฑสถาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ คือ 1. ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดในพื้นที่ของเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ 2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ภายนอกเรือนจำ โดยต้องมีเจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง

“3. ให้เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์หมั่นเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบของเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งแนวกำแพงทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ 4. ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารตลอดเวลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ และ 5. ให้หมั่นตรวจตราและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายนอก รวมถึงยานพาหนะที่เข้ามาในเขตพื้นที่อยู่เสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด”

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ ในการร่วมดูแลความเรียบร้อยของเรือนจำและทัณฑสถานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนเน้นย้ำ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทุกแห่ง เข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติของนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยต้องหมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นอยู่เสมอ หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ถือปฏิบัติ จนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
 
นายอายุตม์ กล่าวปิดท้ายว่า ด้วยลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ที่ไม่ใช่เฉพาะการดูแลและแก้ไขผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบของสถานที่คุมขังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ทุกคน มีความตั้งใจในปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น