xs
xsm
sm
md
lg

ส่งท้ายปี “คุมประพฤติ” จับคนเมาขับ 582 คดี “ชัยภูมิ-อุบลฯ” อันดับ 1

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - คุมประพฤติ” พบเมาแล้วขับคืนส่งท้ายปี 582 ราย รวมสามวัน 875 คดี ติด EM เพิ่มอีก 4 ราย เตรียมผสานอาสาสมัครร่วมคืนคนดี เป็นของขวัญปีใหม่ 2564

วันนี้ (1 ม.ค.) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า วันที่ 31 ธ.ค. 2563 มีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ จำนวนสูงถึง 585 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 582 คดี คดีขับเสพ จำนวน 1 คดี และคดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี ทำให้ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 992 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 875 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.21, คดีขับเสพ 100 คดี คิดเป็นร้อยละ 10.08, คดีขับรถประมาท 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.71

นายวิตถวัลย์เผยอีกว่า จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดชัยภูมิ อุบลราชธานี จำนวน 105 คดี 2. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 104 คดี และ 3. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 99 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 3 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3,880 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 582 คดี ลดลง จำนวน 3,298 คดี

นายวิตถวัลย์เผยต่อว่า กรมคุมประพฤติได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในคดีขับรถในขณะเมาสุราเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมยอดสะสมคดีขับรถในขณะเมาสุราที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์ EM จำนวน 13 รายนอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นบริเวณทางสายรอง ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในวันส่งท้ายปี จำนวน 40 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 183 คน

“สำหรับคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขอส่งความสุขแก่ประชาชน ผสานกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติในการร่วมคืนคนดี สร้างสังคมปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมอบโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิดได้อยู่ร่วมกับครอบครัว โดยนำกำไล EM มาใช้ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center : EMCC) รวมทั้งการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษในพื้นที่ โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือศูนย์ JSOC ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่” นายวิตถวัลย์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...