xs
xsm
sm
md
lg

ตร.เตือน “โตโต้ ปิยรัฐ” จัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ย่างกุ้งขาย เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - โฆษก ตร.เตือน โตโต้ ปิยรัฐ” จัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ย่างกุ้งขาย โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวน เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ชี้ ความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันนี้ (31 ธ.ค.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เผยตามที่เพจ “โตโต้ ปิยรัฐ - Piyarath Chongthep” ได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะเชิญชวนประชาชนให้ไปรวมตัวชุมนุมกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริเวณสถานที่เคานต์ดาวน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่าจะจัดกิจกรรมเผากุ้งขาย จำหน่ายกุ้งสด อันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

โดยที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โฆษก ตร.ชี้ว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม มั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งล่าสุดในวันนี้ยังได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การห้ามการชุมนุม-มั่วสุม-ทำกิจกรรมแออัด เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 โดยชี้ว่าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือไม่ให้ไปรวมตัวชุมนุมกันในทุกพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงได้อย่างเร็วที่สุด พี่น้องประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข” โฆษก ตร.ระบุ
กำลังโหลดความคิดเห็น