xs
xsm
sm
md
lg

ตร.พร้อม รปภ.การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ผบ.ตร.กำชับวางตัวเป็นกลาง

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - โฆษก ตร.พร้อม รปภ.เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 20 ธ.ค.นี้ ผบ.ตร.กำชับวางตัวเป็นกลาง ย้ำเวลาห้ามขาย-เลี้ยงสุรา

วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการในการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร ลงไปควบคุมกำกับดูแลในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนับสนุน และรองรับภารกิจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง รวมถึงจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศในการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นอาทิ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งสถานที่นับคะแนน, ชุดรักษาความปลอดภัยการพิมพ์ การขนส่ง การเก็บรักษา บัตรและอุปกรณ์

“ที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทำแผนการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แผนเผชิญเหตุ การซักซ้อมปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง และกำชับการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความบกพร่อง โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมีวงรอบการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โฆษก ตร.กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำให้มีการออกตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบถึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2561 ในมาตรา 147 กรณี ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศให้วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เป็นวันเลือกตั้ง อบจ. ดังนั้น ในวันที่ 20 ธ.ค.2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 21 ธ.ค. 2563 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืน ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โฆษก ตร.กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พร้อมขอความร่วมมือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้สมัครฯ พรรคการเมือง ประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง พฤติกรรม หรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูล หรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชม. หรือ แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...